Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

NN 83/2016 (16.9.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1844

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13, 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2016. GODINI

I.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini (»Narodne novine«, broj 33/16), u točki I. stavku 2. Tablica mijenja se i glasi:

Županija/Grad Zagreb

Iznos sredstava za investicijsko i tekuće održavanje

Iznos sredstava za investicijsko ulaganje

Iznos sredstava za otplate kredita

Ukupni iznos sredstava za decentralizirane funkcije

0

1

2

3

4

ZAGREBAČKA

4.035.055

11.609.622

 

15.644.677

KRAPINSKO-

-ZAGORSKA

3.680.000

5.343.304

8.343.000

17.366.304

SISAČKO-MOSLAVAČKA

4.850.694

10.890.994

2.553.660

18.295.348

KARLOVAČKA

3.363.651

10.539.755

 

13.903.406

VARAŽDINSKA

2.272.030

13.569.120

2.331.000

18.172.150

KOPRIVNIČKO-

-KRIŽEVAČKA

184.500

5.367.949

7.936.500

13.488.949

BJELOVARSKO-

-BILOGORSKA

5.472.540

7.858.917

 

13.331.457

PRIMORSKO-

-GORANSKA

5.193.352

14.993.857

1.958.333

22.145.542

LIČKO-SENJSKA

3.198.010

4.992.133

 

8.190.143

VIROVITIČKO-

-PODRAVSKA

3.481.655

4.832.714

6.999.247

15.313.616

POŽEŠKO-SLAVONSKA

2.858.177

6.418.157

 

9.276.334

BRODSKO-POSAVSKA

4.003.979

7.371.942

3.957.437

15.333.358

ZADARSKA

1.912.236

14.304.202

 

16.216.438

OSJEČKO-BARANJSKA

5.991.823

14.583.748

 

20.575.571

ŠIBENSKO-

-KNINSKA

2.654.024

12.498.365

 

15.152.389

VUKOVARSKO-

-SRIJEMSKA

4.992.297

14.955.519

3.255.516

23.203.332

SPLITSKO-DALMATINSKA

11.395.261

12.283.100

3.000.000

26.678.361

ISTARSKA

4.897.683

7.261.229

8.217.169

20.376.081

DUBROVAČKO-

-NERETVANSKA

7.589.705

7.457.205

 

15.046.910

MEĐIMURSKA

1.374.115

11.913.222

1.665.068

14.952.405

GRAD ZAGREB

10.277.400

24.671.555

5.388.620

40.337.575

UKUPNO

93.678.187

223.716.609

55.605.550

373.000.346

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-07/265

Urbroj: 50301-04/12-16-2

Zagreb, 14. rujna 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

83 16.09.2016 Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini