Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

NN 83/2016 (16.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

83 16.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1849

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 96/2015), članak 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 8. točka i) mijenja se i glasi:

»i) plaćanja u gotovini, osim za putne troškove (troškovi javnog prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine i slični troškovi);«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-06/15-01/86

Urbroj: 525-13/1112-16-6

Zagreb, 7. rujna 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.