Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu

NN 83/2016 (16.9.2016.), Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu

83 16.09.2016 Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

1850

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15. i 138/15), sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. (»Narodne novine« broj 26/16.) i suglasnosti Ministarstva financija klasa: 100-01/16-01/111, urbroj: 513-05-01-16-2 od 2.kolovoza 2016., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2016.

Članak 1.

Ovim Planom prijma u državnu službu utvrđuje se prijam državnih službenika/ca u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016.

Članak 2.

Plan prijma u državnu službu sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, te potreban broj državnih službenika/ca na neodređeno vrijeme za 2016.

Članak 3.

U Uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova od 12 radnih mjesta popunjeno je 9 na kojima je raspoređeno 9 državnih službenika/ce na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2016., sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016., planira prijam na neodređeno vrijeme i to:

– 1 (jednog) službenika/cu koji/a ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.

Članak 5.

Temeljem ovog Plana slobodno radno mjesto popunit će se sukladno Zakonu o državnim službenicima izvanrednim postupkom prijma u državnu službu.

Članak 6.

Plan prijma u državnu službu objavljuje se u »Narodnim novinama«, dnevnom listu »Večernji list« te na web-stranici Ministarstva uprave i Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Ev. broj: PRS-12-01/16-07

Zagreb, 12. rujna 2016.

Pravobraniteljica
za ravnopravnost spolova
Višnja Ljubičić, v. r.