Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 83/2016 (16.9.2016.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1851

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 63 od 11. srpnja 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 63/16), u Dopunskoj listi lijekova pod šifrom ATK: N06DA03 301:

– u stupcu 17. mjesto broja: »83,44« treba stajati broj: »80,96«;

– u stupcu 18. mjesto broja: »87,61« treba stajati broj: »85,01«;

– u stupcu 19. mjesto broja: »83,44« treba stajati broj: »80,96«;

– u stupcu 20. mjesto broja: »87,61« treba stajati broj: »85,01«;

– u stupcu 21. mjesto broja: »321,36« treba stajati broj: »323,84«;

– u stupcu 22. mjesto broja: »321,36« treba stajati broj: »323,84«;

– u stupcu 23. mjesto broja: »337,43« treba stajati broj: »340,03«;

– u stupcu 23. mjesto broja: »337,43« treba stajati broj: »340,03«;

Klasa: 025-04/16-01/165

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 12. rujna 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.