Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica ne­ovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

NN 84/2016 (21.9.2016.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica ne­ovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1858

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. rujna 2016. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »25. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE, 8. LISTOPADA 1991. – 8. LISTOPADA 2016.«

1. Hrvatska narodna banka izdat će u povodu obilježavanja 25. obljetnice neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 50.000 komada i u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: na plohi kovanog novca naizmjenični je prikaz svijetlih i matiranih kvadrata unutar kojih su u pozitivu i negativu ispisane godine, koje simboliziraju dvadesetpetogodišnje razdoblje neovisnosti Republike Hrvatske. Kružno uz rub jezgre ispisan je u pozitivu tekst »25. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE«. Iznad središnjega kvadrata ispisan je u pozitivu datum »8.X.1991.«, a ispod središnjega kvadrata, također u pozitivu, datum »8.X.2016.«.

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana u pozitivu brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, a iznad brojčane oznake prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake ispisan je u pozitivu naziv novčane jedinice »KUNA«. Ploha kovanog novca posebnom tehnikom kovanja razgraničena je na četvrtine od kojih su dvije, jedna nasuprot drugoj, matirane i ispunjene tankim okomitim linijama. Druge dvije četvrtine, jedna nasuprot drugoj, sjajnih su površina. U gornjoj lijevoj matiranoj četvrtini, na prstenu kovanog novca, ispisan je u negativu natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a na suprotnoj donjoj četvrtini prstena prikaz je, u negativu, tijela kune zlatice okrenute u desno. U donjoj lijevoj sjajnoj četvrtini, na površinu prstena, položena je matirana grančica lovora u cvatu, a na suprotnu sjajnu četvrtinu položena je matirana grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Na rubove prstena, donje i gornje četvrtine sjajnih površina ispisan je minipismom u negativu tekst »25TH ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA«.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 820/2016.

Zagreb, 14. rujna 2016.

Zamjenjuje

predsjednika Savjeta

Hrvatske narodne banke

zamjenik guvernera

Hrvatske narodne banke

Relja Martić, v. r.