Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici

NN 86/2016 (26.9.2016.), Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1868

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u sastavu Branko Hrvatin, dipl. iur., predsjednik, Vesna Fabijančić Križanić, dipl. iur., potpredsjednica, Ana Lovrin, dipl. iur., potpredsjednica, Jakob Miletić, dipl. iur., potpredsjednik, Renata Šantek, dipl. iur., potpredsjednica, Slaven Hojski, dipl. iur., član, Janja Horvat Drobnjak, dipl. iur., članica i Emil Tomljanović, dipl. iur., član, na osnovi članka 56. točke 9. i članka 94. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.), objavljuje službene rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih 10. i 11. rujna 2016. godine

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA U I. IZBORNOJ JEDINICI

I. Od ukupno 334.179 birača, glasovalo je (prema glasačkim listićima) 200.023 birača, odnosno 59,86%.

Važećih glasačkih listića utvrđeno je 196.963 odnosno 98,47%.

Nevažećih je bilo 3.060 glasačkih listića, odnosno 1,53%.

II. Pojedine liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

77.541

glas

39,36%


HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU1.

ZORAN MILANOVIĆ

42.265

glasova

54,50%


2.

VESNA PUSIĆ

3.719

glasova

4,79%


3.

DAVOR BERNARDIĆ

3.922

glasa

5,05%


4.

IGOR DRAGOVAN

163

glasa

0,21%


5.

ORSAT MILJENIĆ

880

glasova

1,13%


6.

SINIŠA VARGA

1.107

glasova

1,42%


7.

JOŠKO KLISOVIĆ

597

glasova

0,76%


8.

MELITA MULIĆ

131

glas

0,16%


9.

KAROLINA LEAKOVIĆ

387

glasova

0,49%


10.

IGOR KOLMAN

259

glasova

0,33%


11.

STJEPAN MESIĆ

5.130

glasova

6,61%


12.

ALEN PRELEC

474

glasa

0,61%


13.

SONJA KÖNIG

343

glasa

0,44%


14.

SANJA HORVAT IVEKOVIĆ

262

glasa

0,33%2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

62.310

glasova

31,63%


HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS

1.

mr. sc. ANDREJ PLENKOVIĆ

33.265

glasova

53,38%


2.

GORDAN JANDROKOVIĆ

808

glasova

1,29%


3.

DARINKO KOSOR

497

glasova

0,79%


4.

akademik ŽELJKO REINER

1.672

glasa

2,68%


5.

dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ

475

glasova

0,76%


6.

ZVONKO MILAS

691

glas

1,10%


7.

LJUBICA LUKAČIĆ

169

glasova

0,27%


8.

ŽELJKO TURK

1.169

glasova

1,87%


9.

JOSIP BILAVER

635

glasova

1,01%


10.

MARGARETA MAĐERIĆ

1.509

glasova

2,42%


11.

BRUNA ESIH

10.471

glas

16,80%


12.

DIJANA ZADRAVEC

284

glasa

0,45%


13.

GABRIJELA MATIĆ

413

glasova

0,66%


14.

dr. sc. DUBRAVKA BREZAK STAMAĆ

344

glasa

0,55%3.

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

20.520

glasova

10,41%
1.

VLAHO OREPIĆ

7.709

glasova

37,56%


2.

DAVOR ROMIĆ

1.296

glasova

6,31%


3.

ROMAN MALARIĆ

132

glasa

0,64%


4.

NATKO FELBAR

115

glasova

0,56%


5.

NEDJELJKO MARKOVIĆ

131

glas

0,63%


6.

VITA GLASNOVIĆ

259

glasova

1,26%


7.

ESAD ČOLAKOVIĆ

82

glasa

0,39%


8.

MARIJA CVITIĆ

189

glasova

0,92%


9.

SINIŠA RUŽIĆ

127

glasova

0,61%


10.

MAJA GRUBIŠIN

163

glasa

0,79%


11.

TEODORA MOLNAR

136

glasova

0,66%


12.

ANTONELA KONJEVOD

131

glas

0,63%


13.

PETRA KUZMAN

201

glas

0,97%


14.

MARKO ŽIVKOVIĆ

128

glasova

0,62%4.

ŽIVI ZID

11.603

glasa

5,89%


PROMIJENIMO HRVATSKU

AKCIJA MLADIH

ABECEDA DEMOKRACIJE

1.

GORAN ALEKSIĆ

1.287

glasova

11,09%


2.

SULEJMAN TABAKOVIĆ, dipl. iur.

556

glasova

4,79%


3.

KRISTIJAN HORVATIČEK

934

glasa

8,04%


4.

PETRA HORVATIĆ

296

glasova

2,55%


5.

mr. sc. MAJA VUJANIĆ, prof.

499

glasova

4,30%


6.

LUKA HELJIĆ

59

glasova

0,50%


7.

DALIBOR MARIĆ

136

glasova

1,17%


8.

VIKTORIJA SUHINA

88

glasova

0,75%


9.

ZDRAVKO LEŠIĆ

42

glasa

0,36%


10.

LJERKA SAKOMAN JANJANIN

107

glasova

0,92%


11.

AZGAN QENAJ

70

glasova

0,60%


12.

JAVORKA JULIJAN, prof.

53

glasa

0,45%


13.

JELENA BENJAK

60

glasova

0,51%


14.

ANA PINTAR

286

glasova

2,46%5.

PAMETNO

9.526

glasova

4,83%


ZA GRAD

1.

dr. sc. IVICA PULJAK

2.497

glasova

26,21%


2.

dr. sc. MAJA VEHOVEC

526

glasova

5,52%


3.

IVAN ZELENIĆ

98

glasova

1,02%


4.

dr. sc. VLATKO SILOBRČIĆ

276

glasova

2,89%


5.

LARA HÖLBLING MATKOVIĆ

179

glasova

1,87%


6.

ALIS MARIĆ

106

glasova

1,11%


7.

NIKŠA MARINOVIĆ

187

glasova

1,96%


8.

SINIŠA DVORNIK

51

glas

0,53%


9.

ANA VEIR

59

glasova

0,61%


10.

ANA ZAKOŠEK

61

glas

0,64%


11.

JACQUELINE BAT

67

glasova

0,70%


12.

ZORAN MARKOVIĆ

74

glasa

0,77%


13.

dr. sc. SELMA SUPEK

114

glasova

1,19%


14.

mr. sc. ŽELJKO GRANOŠA

65

glasova

0,68%6.

»BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI« – »STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI«

8.488

glasova

4,30%


NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

NOVI VAL – STRANKA RAZVOJA – NOVI VAL

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

1.

JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, prof.

1.196

glasova

14,09%


2.

MILIVOJ ŠPIKA, prof.

229

glasova

2,69%


3.

prof. dr. sc. GORDANA RUSAK, dipl. ing.

181

glas

2,13%


4.

NANSI TIRELI, univ. spec. oec.

175

glasova

2,06%


5.

mr. sc. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ, prof.

222

glasa

2,61%


6.

DRAGUTIN ŠURBEK, univ. mag.

253

glasa

2,98%


7.

MIRJANA TEREK

71

glas

0,83%


8.

JOSIP DRŽAIĆ, prof.

311

glasova

3,66%


9.

VLADO CRKVENAC

96

glasova

1,13%


10.

ROMAN BAŠTIJAN, univ. bacc. oec.

26

glasova

0,30%


11.

MARIJA KALEBOTA

26

glasova

0,30%


12.

prof. dr. sc. SANJA STEINER

77

glasova

0,90%


13.

ANA-MARIJA BUJAS ČELAN

131

glas

1,54%


14.

ĐURO LUBURA, bacc. ing.

247

glasova

2,90%7.

SASVIM MALA STRANKA – SMS

1.335

glasova

0,67%


1.

TOMISLAV PULIĆ

38

glasova

2,84%


2.

ROBERT TOMIĆ ZUBER

129

glasova

9,66%


3.

NICOLE KWIATKOWSKI

36

glasova

2,69%


4.

VEDRANA RUDAN

265

glasova

19,85%


5.

ELLA DVORNIK

144

glasa

10,78%


6.

DŽELAL HADŽISELIMOVIĆ

160

glasova

11,98%


7.

PREDRAG BAJOVIĆ

13

glasova

0,97%


8.

BILJANA ČAKIĆ VESELIČ

13

glasova

0,97%


9.

ANTONIJA PETRIČUŠIĆ

9

glasova

0,67%


10.

TOMISLAV PAVLEKA

8

glasova

0,59%


11.

ANA KOLAR

16

glasova

1,19%


12.

IGOR RAKONIĆ

3

glasa

0,22%


13.

MIHAELA VUKŠIĆ MUNITIĆ

3

glasa

0,22%


14.

IVAN KNEŽEVIĆ

14

glasova

1,04%8.

STRANKA UMIROVLJENIKA – SU

892

glasa

0,45%


1.

DANKO KOBALI, dipl. pol.

141

glas

15,80%


2.

IVAN KOŠUTIĆ

38

glasova

4,26%


3.

STJEPAN ESIH, dipl. iur.

53

glasa

5,94%


4.

dr. sc. BLAŽENKA EROR MATIĆ

64

glasa

7,17%


5.

MIROSLAV ADŽAMIĆ

7

glasova

0,78%


6.

DUŠKA POTOČNJAK KARAVANIĆ, dipl. iur.

24

glasa

2,69%


7.

BORISLAV MATIJAŠEC

13

glasova

1,45%


8.

STJEPKO ZENČIĆ

8

glasova

0,89%


9.

MARIJAN HORVATIĆ

22

glasa

2,46%


10.

STANA GARIĆ, dipl. oec.

18

glasova

2,01%


11.

BRANKA KRKALO

4

glasa

0,44%


12.

TEREZA BUDAK RUKAVINA

23

glasa

2,57%


13.

ĐURĐICA FILIPAJ

21

glas

2,35%


14.

STJEPAN JELIĆ

28

glasova

3,13%9.

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP

867

glasova

0,44%


SLOBODNA HRVATSKA – SH

POKRET ZAJEDNO

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH

1.

DANIJEL GALOVIĆ, bacc. oec.

134

glasa

15,45%


2.

dr. sc. BISERKA PALFI

56

glasova

6,45%


3.

ZDRAVKO CRNKOVIĆ

20

glasova

2,30%


4.

JASMINA LABROVIĆ SABLJIĆ

11

glasova

1,26%


5.

PAŠK KAČINARI

74

glasa

8,53%


6.

MAJA OGRIZEK

14

glasova

1,61%


7.

MIRJANA SPAJIĆ

4

glasa

0,46%


8.

DARKO STOŠIĆ

4

glasa

0,46%


9.

NEDJELJKA LONČAR

4

glasa

0,46%


10.

ŠTEFICA RODIĆ-STUPALO

10

glasova

1,15%


11.

ŽARKO KASUM

10

glasova

1,15%


12.

DAMIR PRESTER

6

glasova

0,69%


13.

MARIO JAGETIĆ

7

glasova

0,80%


14.

JADRAN KUVAČ

5

glasova

0,57%10.

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

857

glasova

0,43%


HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU – ABH

OBITELJSKA STRANKA – OS

1.

MATE KNEZOVIĆ

213

glasova

24,85%


2.

BOŽIDAR ALIĆ

122

glasa

14,23%


3.

VINKO VUKADIN

24

glasa

2,80%


4.

DAVOR TRBUHA

23

glasa

2,68%


5.

RUŽA ĆAVAR

76

glasova

8,86%


6.

MIRNA SUNIĆ-ŽAKMAN

11

glasova

1,28%


7.

MARTINA LUKIĆ

4

glasa

0,46%


8.

DANIJEL VUKOVIĆ

15

glasova

1,75%


9.

MIRELA BUŠLJETA FELC

13

glasova

1,51%


10.

IVAN VUKELIĆ

14

glasova

1,63%


11.

STIPO PILIĆ

9

glasova

1,05%


12.

mr. sc. HRVOJE KUNAJ

6

glasova

0,70%


13.

GORAN BLAŽEKOVIĆ

16

glasova

1,86%


14.

MARIJA HAČKO

20

glasova

2,33%11.

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

654

glasa

0,33%


DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA – DR. MARKO VESELICA – HKDU – DR. MARKO VESELICA

UJEDINJENA STRANKA PRAVA – USP

HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA – HDS

1.

PERO ĆORIĆ

165

glasova

25,22%


2.

VESNA BALENOVIĆ

84

glasa

12,84%


3.

GORAN BRADIĆ

14

glasova

2,14%


4.

NATALIJA BILIĆ

23

glasa

3,51%


5.

MIRTA KOVAČEVIĆ

11

glasova

1,68%


6.

ĐURO BOŽANOVIĆ

7

glasova

1,07%


7.

ŽELJKO HRASTINSKI

73

glasa

11,16%


8.

SREBRENKA FRAJMAN KOVAČIĆ

16

glasova

2,44%


9.

ANA HARDI

3

glasa

0,45%


10.

ČEDOMIR ČAKMAK

9

glasova

1,37%


11.

ANKICA GROZNICA

2

glasa

0,30%


12.

dr. sc. GORDAN RADIĆ

9

glasova

1,37%


13.

ZDRAVKO VUKIĆ

3

glasa

0,45%


14.

ROBERT BALIĆ

13

glasova

1,98%12.

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

529

glasova

0,26%


1.

VLASTA MEDAR

63

glasa

11,90%


2.

NINO VRBAN

151

glas

28,54%


3.

TOMISLAV ZIMET

18

glasova

3,40%


4.

ZORISLAV ŠUBARIĆ

10

glasova

1,89%


5.

ŽELJKO GRUPKOVIĆ

16

glasova

3,02%


6.

DAVORKA PŠENICA

14

glasova

2,64%


7.

IGOR MATIJEVAC

7

glasova

1,32%


8.

DAMIR PILDEK

12

glasova

2,26%


9.

ZORICA MIHELIĆ

4

glasa

0,75%


10.

DAMIR PAŠOVIĆ

0

glasova

0,00%


11.

BOŽICA BATUR

2

glasa

0,37%


12.

JASENKO MESIĆ

9

glasova

1,70%


13.

MAJA ILČIĆ

15

glasova

2,83%


14.

MIHOVIL MIHIĆ

5

glasova

0,94%13.

BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU

391

glas

0,19%


1.

MIRIAM KERVATIN

90

glasova

23,01%


2.

MARIO STRINAVIĆ

8

glasova

2,04%


3.

NATHALIE EMIĆ

4

glasa

1,02%


4.

INES BAKSA

15

glasova

3,83%


5.

IGOR BUJAS

20

glasova

5,11%


6.

VEDRANA KOVAČIĆ ČIVIĆ

8

glasova

2,04%


7.

MILENA PLANINAC

9

glasova

2,30%


8.

ANTUN PATAKI

11

glasova

2,81%


9.

ZVONKO BORAS

8

glasova

2,04%


10.

MILJENKO ŠKALEC

5

glasova

1,27%


11.

VESNA ROGAR

3

glasa

0,76%


12.

ZORAN BANDIĆ

12

glasova

3,06%


13.

SNJEŽANA KAKŠA

7

glasova

1,79%


14.

NENAD VRAGOVIĆ

5

glasova

1,27%14.

AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP

369

glasova

0,18%


1.

MIROSLAV STARČEK

99

glasova

26,82%


2.

JOSIP PETROVIĆ, dr. med.

33

glasa

8,94%


3.

TOMISLAV RUKLIĆ

6

glasova

1,62%


4.

ĐURO MARKUŠ

9

glasova

2,43%


5.

RAJKO RADAČIĆ

5

glasova

1,35%


6.

VATROSLAVA BUDIMIR

10

glasova

2,71%


7.

ALEN ELEKOVAC

3

glasa

0,81%


8.

KATARINA BRANJUŠIĆ

6

glasova

1,62%


9.

MORANA MARTINOVIĆ

4

glasa

1,08%


10.

MATE MATIĆ

25

glasova

6,77%


11.

MARIJAN VIDAKOVIĆ

3

glasa

0,81%


12.

ZDRAVKO HORVATIĆ

9

glasova

2,43%


13.

HEIDI MILČIĆ

2

glasa

0,54%


14.

ZDRAVKO VRHOVSKI

14

glasova

3,79%15.

SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP

343

glasa

0,17%


1.

BORIS BOGDANIĆ

44

glasa

12,82%


2.

KSENIJA ŠESTAK SERTIĆ

8

glasova

2,33%


3.

MAKSIM BILOBRK

4

glasa

1,16%


4.

DANICA VUKOSAVLJEVIĆ

10

glasova

2,91%


5.

NADA LONČAR

12

glasova

3,49%


6.

DIANA DIDULICA

11

glasova

3,20%


7.

GORAN STOJAKOVIĆ

5

glasova

1,45%


8.

KATICA OVCIN

2

glasa

0,58%


9.

ZVONIMIR BELOŠEVIĆ

4

glasa

1,16%


10.

KLEME BAŠKOVIĆ

3

glasa

0,87%


11.

MILKA VALIDŽIĆ

2

glasa

0,58%


12.

DEJAN LUKIĆ

3

glasa

0,87%


13.

IVAN PAVIČEVAC

3

glasa

0,87%


14.

NIKOLA LUKAČIĆ

2

glasa

0,58%16.

POKRET ZA MODERNU HRVATSKU

286

glasova

0,14%


1.

DAMIR GAŠPAROVIĆ

41

glas

14,33%


2.

ANTE ROSO

15

glasova

5,24%


3.

SANJICA STAJČIĆ-MILOŠEVIĆ

7

glasova

2,44%


4.

MIRJANA MIHELJA

10

glasova

3,49%


5.

TOMISLAV LONČAR

16

glasova

5,59%


6.

KARMELA PALIĆ

5

glasova

1,74%


7.

MLADEN FLEGAR

14

glasova

4,89%


8.

KATARINA PALIĆ

5

glasova

1,74%


9.

LJILJANA PLAVČAK

4

glasa

1,39%


10.

TOMISLAV KOMLJENOVIĆ

0

glasova

0,00%


11.

JANA RAKOVIĆ

1

glas

0,34%


12.

RENATA MEDURIĆ

2

glasa

0,69%


13.

JOSIP PALIĆ

2

glasa

0,69%


14.

LJERKO VIČEVIĆ

8

glasova

2,79%17.

HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS

206

glasova

0,10%


1.

ANTE BARIŠIĆ

33

glasa

16,01%


2.

MATKO TOMAS

4

glasa

1,94%


3.

DAVOR HRASTOVIĆ

3

glasa

1,45%


4.

MARIJA KOVAČ

5

glasova

2,42%


5.

KREŠIMIR HASENÖHRL

6

glasova

2,91%


6.

ANA IŠTAKOVIĆ

4

glasa

1,94%


7.

ZLATKA BAKOČ

4

glasa

1,94%


8.

BLAŽENKA PERADENIĆ-KOTUR

3

glasa

1,45%


9.

FRANJO MARKULINČIĆ

3

glasa

1,45%


10.

MARICA KNEŽEVIĆ

8

glasova

3,88%


11.

TOMISLAV JURIĆ

3

glasa

1,45%


12.

DRAŽEN KOVAČIĆ

3

glasa

1,45%


13.

MATIJA RIKARD MAJDAK

1

glas

0,48%


14.

KLAUDIA SKELA

11

glasova

5,33%18.

BRANITELJSKO DOMOLJUBNA STRANKA HRVATSKE – BDSH

150

glasova

0,07%


1.

BRANKO ĆAĆIĆ

25

glasova

16,66%


2.

DAMIR POLANŠČAK

8

glasova

5,33%


3.

TATJANA MARIČIĆ

2

glasa

1,33%


4.

IVAN PREBEG

4

glasa

2,66%


5.

GORAN VUJIĆ

6

glasova

4,00%


6.

IVAN LAZAR

2

glasa

1,33%


7.

TATJANA CESAR

4

glasa

2,66%


8.

ANA BUKIĆ

6

glasova

4,00%


9.

MARIO ALEBIĆ

4

glasa

2,66%


10.

NEVENKA LUKAČEVIĆ

4

glasa

2,66%


11.

DRAŽEN CESAR

3

glasa

2,00%


12.

ŽELJKO BRLETIĆ

1

glas

0,66%


13.

ANTONIJA BUKIĆ

1

glas

0,66%


14.

PETRA VIDOVIĆ

7

glasova

4,66%19.

HRVATSKA BRANITELJSKA PUČKA STRANKA – HBPS

96

glasova

0,04%


1.

ŠEFIK ORLIĆ

21

glas

21,87%


2.

ZEMIRA ŠTAJNER

0

glasova

0,00%


3.

IVAN ŠTAJNER

5

glasova

5,20%


4.

BARICA DRVAR

6

glasova

6,25%


5.

KRISTINA KAMBER LOVRIĆ

8

glasova

8,33%


6.

TONI PRELEC

2

glasa

2,08%


7.

DARKO HORVAT

6

glasova

6,25%


8.

TEA JURAK

2

glasa

2,08%


9.

ANTO PUŠKARIĆ

2

glasa

2,08%


10.

IVANKA BABIĆ

2

glasa

2,08%


11.

ANĐA SRDOČ

2

glasa

2,08%


12.

SENAD POROBIĆ

1

glas

1,04%


13.

HASO LIKO

4

glasa

4,16%


14.

ŽELJKO LANDIKUŠIĆ

0

glasova

0,00%III. Liste koje su, u skladu s odredbom članka 41. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, dobile najmanje 5% važećih glasova birača i sudjeluju u diobi zastupničkih mjesta su:

1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU


2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS


3.

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST


4.

ŽIVI ZID

PROMIJENIMO HRVATSKU

AKCIJA MLADIH

ABECEDA DEMOKRACIJE
IV. Na osnovi članka 40. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, zastupnička mjesta u Hrvatskom saboru osvajaju sljedeće liste i kandidati:

1.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP


HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS


HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS


HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU


dobila je 7 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:


1.

ZORAN MILANOVIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)


2.

VESNA PUSIĆ (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)


3.

DAVOR BERNARDIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)


4.

IGOR DRAGOVAN (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)


5.

ORSAT MILJENIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 5.)


6.

SINIŠA VARGA (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 6.)


7.

JOŠKO KLISOVIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 7.)2.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ


HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS


dobila je 5 mjesta, te su s ove liste izabrani kandidati:


1.

mr. sc. ANDREJ PLENKOVIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)


2.

BRUNA ESIH (kandidatkinja na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 11.)


3.

GORDAN JANDROKOVIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 2.)


4.

DARINKO KOSOR (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 3.)


5.

akademik ŽELJKO REINER (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 4.)3.

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST


dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran kandidat:


1.

VLAHO OREPIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)4.

ŽIVI ZID


PROMIJENIMO HRVATSKU


AKCIJA MLADIH


ABECEDA DEMOKRACIJE


dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran kandidat:


1.

GORAN ALEKSIĆ (kandidat na kandidacijskoj listi pod rednim brojem 1.)

Klasa: 013-03/16-01/125

Urbroj: 507/11-16-01

Zagreb, 26. rujna 2016.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

86 26.09.2016 Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici 86 26.09.2016 Službeni rezultati izbora za zastupnike u Hrvatski sabor utvrđeni i objavljeni 26. rujna 2016. u I. izbornoj jedinici