Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

NN 87/2016 (28.9.2016.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

87 28.09.2016 Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

HRVATSKA NARODNA BANKA

1891

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. rujna 2016. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »25. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE, 8. LISTOPADA 1991. – 8. LISTOPADA 2016.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja 25. obljetnice neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. – 8. listopada 2016.« (Narodne novine«, br. 84/2016.), pušta se u optjecaj 7. listopada 2016.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 821/2016.

Zagreb, 14. rujna 2016.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
Relja Martić, v. r.