Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana

NN 87/2016 (28.9.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana

ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

1892

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15 i 134/15) Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 15. rujna 2016. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBJAVLJIVANJU JEDINSTVENOGA OKVIRNOGA KONTNOG PLANA

Članak 1.

U privitku Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana (»Narodne novine«, broj 75/16) u razredu 7. skupine 75, 76 i 77 mijenjaju se i glase:

   

75   


PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA750 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u tuzemstvu751

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u inozemstvu752

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu753

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu


76


PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE760

Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u tuzemstvu761

Prihodi od prodaje trgovačke robe s poduzetnicima unutar grupe u inozemstvu762

Prihodi od prodaje trgovačke robe u tuzemstvu763

Prihodi od prodaje trgovačke robe u inozemstvu


77


OSTALI POSLOVNI PRIHODI I PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VLASTITIH PROIZVODA, ROBE I USLUGA770

Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe771

Ostali poslovni prihodi772

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda. robe i usluga

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Predsjednik
Odbora za standarde
financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.

87 28.09.2016 Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana 87 28.09.2016 Odluka o izmjenama Odluke o objavljivanju Jedinstvenoga okvirnoga kontnog plana