Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen

NN 88/2016 (30.9.2016.), Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1899

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 3. i stavka 2., a u vezi s člankom 80. stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE SEPEN

I.

Koncesija na pomorskom dobru dodijeljena društvu DINA – Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen (»Narodne novine«, br. 12/05 i 32/06), prestaje prestankom pravne osobe Korisnika koncesije.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen, od 17. veljače 2005. godine i Dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Sepen, od 23. ožujka 2006. godine, smatraju se raskinutim.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/278

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 28. rujna 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.