Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 90/2016 (7.10.2016.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1918

Na osnovi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 101. stavka 1. podstavka 5. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/13.,11/14., 12/14. – ispravak, 34/14., 54/14., 66/14., 74/14., 106/14., 133/14., 157/14., 25/15., 36/15., 69/15., 79/15., 82/15. – ispravak, 91/15., 91/15. – ispravak, 124/15. – ispravak, 139/15., 141/15. – ispravak, 28/16. i 65/16.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 6. listopada 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 11/16. i 16/16. – ispravak i 53/16), u daljnjem tekstu: Odluka) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik lijeka

L01XE14 161

bosutinib

Bosulif

tbl. film obl. 28x100 mg

L01XE14 162

bosutinib

Bosulif

tbl. film obl. 28x500 mg

L03AX13 071

glatirameracetat

Remurel

otop. za inj., štrc. napunj. 28x20 mg/ml

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik lijeka

L01XE13 164

afatinib

Giotrif

tbl. film obl. 28x50 mg

L01XE04 161

sunitinib

Sutent

caps. tvrda 30x12,5 mg

L01XE04 162

sunitinib

Sutent

caps. tvrda 30x25 mg

L01XE04 163

sunitinib

Sutent

caps. tvrda 30x50 mg

«.

U Tablici 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik lijeka

B02BD02 090

rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)

Kogenate Bayer 1000 i.j

praš. i otap. za otop. za inj. boč. 1000 i.j.+boč. s otap. 2,5 ml +Bio-Set

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/174

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 6. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.

90 07.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 07.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 90 07.10.2016 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje