Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 90/2016 (7.10.2016.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1921

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 65 od 15. srpnja 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 65/16.) u tablici 2.2 iz članka 5. stavka 2. pod šifrom »OL004« u stupcu 4: »Koeficijent« umjesto broja: »4,82« treba stajati broj:»0,46«, a u stupcu 5: »Cijena«, umjesto broja: »1.060,40« treba stajati broj: »101,20«.

Klasa: 025-04/16-01/166

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 25. rujna 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.