Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Spomenice domovinske zahvalnosti, klasa: 060-03/16-18/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 24. svibnja 2016.

NN 91/2016 (12.10.2016.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Spomenice domovinske zahvalnosti, klasa: 060-03/16-18/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 24. svibnja 2016.

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1934

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 23. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI ODLIKOVANJA

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli odlikovanja Spomenice domovinske zahvalnosti (klasa: 060-03/16-18/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 24. svibnja 2016.) na sljedeći način da

umjesto:

»58. satnik MIJO (Brankov) HALAR«

piše:

»58. desetnik DRAŽEN (Stevin) HALAR«

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-03/16-18/04

Urbroj: 71-03-01-01/3-16-01

Zagreb, 26. rujna 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.