Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje "Oluja", klasa: 061-01/16-03/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 28. travnja 2016

NN 91/2016 (12.10.2016.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli medalje "Oluja", klasa: 061-01/16-03/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 28. travnja 2016

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1935

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članku 2. stavka 1. točke 3. Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (»Narodne novine« broj 60/95. i 14/96.), a na prijedlog ministra obrane, donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI MEDALJE »OLUJA«

I.

Ispravlja se Odluka o dodijeli medalje »Oluja« (klasa: 061-

-01/16-03/02, urbroj: 71-03-01-01/3-16-01 od 28. travnja 2016.), na sljedeći način da

umjesto

»JOZI (Nikolinom) DUJIĆU«

piše

»JOZI (Nikinom) DUJIĆU«.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 061-01 /16-03/02

Urbroj: 71-03-01-01/3-16-02

Zagreb, 27. lipnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.