Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Repub­like Hrvatske

NN 92/2016 (14.10.2016.), Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Repub­like Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1955

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se mr. sc. BOŽO PETROV dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, s danom 13. listopada 2016. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/16-02/358

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 12. listopada 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.