Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva

NN 92/2016 (14.10.2016.), Rješenje o razrješenju ministra gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1956

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU MINISTRA GOSPODARSTVA

1. Razrješuje se TOMISLAV PANENIĆ dužnosti ministra gospodarstva, na osobni zahtjev.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/16-02/361

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 13. listopada 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.