Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sa­bora

NN 93/2016 (15.10.2016.), Odluka o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sa­bora

HRVATSKI SABOR

1976

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 5. i 32. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

HRVATSKOGA SABORA

Za potpredsjednika Hrvatskoga sabora bira se MILIJAN BRKIĆ.

Klasa: 021-13/16-02/03

Zagreb, 14. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.