Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 94/2016 (19.10.2016.), Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

1989

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 11., 14. i 42. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine« br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15. i 104/15.), Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Dana 15. listopada 2016. započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika JOSIPA KATALINIĆA.

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika, sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, 17. listopada 2016. započinje obnašati MARKO SLADOLJEV.

Klasa: 021-14/16-01/98

Zagreb, 17. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.