Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 94/2016 (19.10.2016.), Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1991

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednika

ARSEN BAUK

za potpredsjednicu

MARIJA JELKOVAC

za članove:

MARKO ŠIMIĆ

ŽELJKO RAGUŽ

IVAN ŠIPIĆ

ERMINA LEKAJ PRLJASKAJ

STEVO CULEJ

MARKO VUČETIĆ

PEĐA GRBIN

MARTA LUC POLANC

NADA TURINA-ĐURIĆ

GORAN ALEKSIĆ.

Klasa: 021-13/16-03/66

Zagreb, 17. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.