Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 94/2016 (19.10.2016.), Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1992

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

U Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora biraju se:

za predsjednika

GORAN MARIĆ

za potpredsjednika

NENAD STAZIĆ

za članove:

ANDRIJA MIKULIĆ

IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ

ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA

KAŽIMIR VARDA

VELJKO KAJTAZI

HRVOJE RUNTIĆ

DAMIR TOMIĆ

DARKO PARIĆ

BOJAN GLAVAŠEVIĆ

GORAN BEUS RICHEMBERGH.

Klasa: 021-13/16-03/68

Zagreb, 17. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.