Odluka o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora

NN 94/2016 (19.10.2016.), Odluka o imenovanju predstojnice Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1996

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTOJNICE UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA

Za predstojnicu Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora imenuje se

PETRA MANDIĆ.

Klasa: 080-02/16-01/13

Zagreb, 17. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.