Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

NN 94/2016 (19.10.2016.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1997

Na temelju članka 31. stavka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 81/2013), članka 6. stavka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj: 81/2013), članka 15. stavka 2. Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine« broj: 81/2013) i članka 25. stavka 2. Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 126/2012 i 81/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA STRANCE

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (»Narodne novine« broj: 94/2013). u točki I. stavku 1. podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Boravišna iskaznica (Obrazac 4b) podvrsta: Član obitelji državljanina Republike Hrvatske 240,00 kuna,«.

Iza podtočke 5. dodaju se podtočke 6. i 7. koje glase:

»6. Boravišna iskaznica (Obrazac 4b) podvrsta: Državljanin EGP 79,50 kuna,

7. Boravišna iskaznica (Obrazac 4b) podvrsta: Član obitelji državljanina EGP 79,50 kuna.«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-46819/4-2013.

Zagreb, 10. listopada 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

94 19.10.2016 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance 94 19.10.2016 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance