Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

NN 94/2016 (19.10.2016.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2002

Na temelju članka 107. stavka 4. i stavka 6. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/07., 146/08., 59/12.), ministar zdravlja donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

U Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja (»Narodne novine«, broj 5/93, 16/93, 59/93, 13/94, 95/95, 17/96, 50/96, 54/96, 67/96, 110/96, 35/97, 76/97, 87/97, 10/98, 28/98, 40/98, 78/98, 100/98, 148/98, 161/98, 42/99, 79/99, 86/99, 100/99, 115/99, 130/99, 148/99, 11/00, 25/00, 29/00, 38/00, 46/00, 105/00, 117/00, 18/01, 37/01, 53/01, 134/02, 3/03, 14/03, 63/03, 94/03, 107/03, 124/03, 134/03, 150/03, 162/03, 179/03, 198/03, 29/04, 14/05, 84/05, 120/05, 132/05, 138/05, 8/06, 28/06, 52/06, 103/06, 115/06, 122/06, 136/06, 9/07, 19/07, 44/07, 63/07, 71/07, 12/08, 17/08, 29/08, 32/08, 47/08, 69/08, 83/08, 90/08, 137/08, 15/09, 26/09, 33/09, 43/09, 68/09, 78/09, 91/09, 116/09, 138/09, 14/10, 31/10, 44/10, 79/10, 118/10, 133/10, 12/11, 36/11, 42/11, 58/11, 68/11, 76/11, 112/11, 148/11, 18/12, 30/12, 55/12, 65/12, 69/12, 83/12, 106/12, 113/12, 8/13, 22/13, 35/13, 46/13, 69/13, 89/13, 122/13, 151/13, 61/14, 94/14, 130/14, 152/14, 26/15, 42/15, 53/15, 90/15, 111/15, 128/15, 15/16, 45/16, 72/16, 87/16.)

iza rednog broja 294. dodaje se redni broj i riječi:

295. »Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, Požega, Matije Gupca 21 na adresi

poslovne jedinice Našice, Bana J. Jelačića 15.

296. Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, Požega, Matije Gupca 21 na adresi

poslovne jedinice Kutina, A. Šenoe 1.

297. Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, na adresi sjedišta Požega, Matije Gupca 21.«

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/07-05/08

Urbroj: 534-03-1-1/4-16-124

Zagreb, 7. listopada 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.

94 19.10.2016 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja 94 19.10.2016 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja