Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NN 96/2016 (21.10.2016.), Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

2053

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2016.

Klasa: 011-01/16-01/39

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 19. listopada 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13. i 2/14.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenoga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/16-01/03

Zagreb, 17. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.