Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu

NN 97/2016 (24.10.2016.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu

97 24.10.2016 Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2075

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ, SA SJEDIŠTEM U MAINZU

RICHARD PATZKE postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Mainzu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća područje savezne pokrajine Rheinland-Pfalz.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/16-05/01

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 19. listopada 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.