Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

NN 98/2016 (26.10.2016.), Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

98 26.10.2016 Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2080

Na temelju članka 37. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenje međunarodne i privatne zaštite (»Narodne novine« br. 85/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE DOZVOLE BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.

II.

Cijena dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom iznosi 240,00 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se u Državni proračun na IBAN: HR 1210010051863000160.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-63881-2016

Zagreb, 24. listopada 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.