Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.

NN 98/2016 (26.10.2016.), Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.

98 26.10.2016 Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.

2081

Na temelju članka 37. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privatne zaštite (»Narodne novine« br. 85/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE IZDANE SUKLADNO KONVENCIJI O STATUSU IZBJEGLICA OD 28. SRPNJA 1951. GODINE

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena obrasca putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine.

II.

Cijena putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine iznosi 320,00 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se u Državni proračun na IBAN: HR1210010051863000160.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (»Narodne novine« br. 141/11).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-63882-2016

Zagreb, 24. listopada 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.