Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Globus igre d.o.o.

NN 99/2016 (27.10.2016.), Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Globus igre d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2088

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 5. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela

ODLUKU

O ODUZIMANJU PRAVA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU U CASINIMA TRGOVAČKOM DRUŠTVU GLOBUS IGRE d.o.o.

I.

Oduzima se pravo priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu GLOBUS IGRE d.o.o. iz Rijeke, Kapitanovo 35, OIB: 62196058485.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke raskida se Ugovor o pravu priređivanja igara na sreću u casinima koji je temeljem Odluke o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima (»Narodne novine«, broj 105/15) s trgovačkim društvom iz točke I. ove Odluke sklopljen 6. studenoga 2015. godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti sva prava koja je trgovačko društvo iz točke I. ove Odluke steklo Odlukom o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima (»Narodne novine«, broj 105/15).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/294

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 27. listopada 2016.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.