Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje

NN 99/2016 (27.10.2016.), Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

2092

Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi

PRAVILNIK

O ODORI PRIPADNIKA OPERATIVNIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste odora pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite iz sastava središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Uprava), djelatnih i pričuvnih pripadnika državnih intervencijskih postrojbi i državnih službenika i namještenika Uprave (u daljnjem tekstu: Operativne snage), članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dijelovi i izgled odore, način zaduženja, zamjene i povrata odore, vrijeme i način nošenja odore i pripadajuće oznake dužnosti.

Članak 2.

Vrste odora pripadnika Operativnih snaga su svečana, službena i zaštitna radna odora.

Članak 3.

(1) Državni službenici i namještenici Uprave koji radne zadaće isključivo i u cijelosti obavljaju u uredskim prostorima ne zadužuju odoru pripadnika Operativnih snaga.

(2) Državni službenici i namještenici županijskih centara 112 i operativnih odjela Državnog centra zaštite i spašavanja (odjel za operativno-komunikacijske poslove i Vatrogasno operativno središte) od službene odore zadužuju isključivo polo majice s logom Uprave (dugi i kratki rukav) i posebnom oznakom »112«.

(3) Operativne snage sustava civilne zaštite navedene u članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite, osim snaga iz članka 1. ovog Pravilnika, u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sudjeluju u odorama i radnoj odjeći sukladno svojim posebnim propisima i internim aktima.

(4) Operativni državni službenici i namještenici Sektora za vatrogastvo i državna vatrogasna intervencijska postrojba, osim odora propisanih ovim Pravilnikom, nose zaštitnu odoru i drugu opremu koja se koristi prilikom vatrogasne intervencije te svečanu vatrogasnu odoru i oznake zvanja sukladno posebnim propisima u području vatrogastva.

Članak 4.

(1) Članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kada sudjeluju u programima osposobljavanja, na vježbama i u slučaju operativnog djelovanja u katastrofama nose prsluk narančaste boje kojem je na leđima otisnut tekst »STOŽER CZ RH«.

(2) Prsluke iz stavka 1. ovog članka nabavlja Uprava i daje na uporabu članovima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Odore pripadnika Operativnih snaga predstavljaju komplete koji se nabavljaju, zadužuju, upotrebljavaju i razdužuju sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Kompleti odora dijele se na obvezne i neobvezne dijelove.

(3) Svečana i zaštitna radna odora zadužuju se u kompletu.

Članak 6.

Odore pripadnika Operativnih snaga, s navođenjem podataka o njihovom izgledu i opisom izgleda, veličinama i mjerama, sirovinskom sastavu, kvaliteti materijala (tehničke karakteristike i norme), kvaliteti šavova i šivanja, zaštitnim funkcijama, označavanju (deklariranju), pakiranju kao i o drugim podacima od značaja za kvalitetu odore, uređuju se Katalogom kvalitete odora Operativnih snaga koji donosi čelnik Uprave.

II. SVEČANA ODORA

Članak 7.

(1) Dijelovi svečane odore su:

– kapa ili šešir

– kratki kaput

– svečana jakna

– košulja (dugi rukav)

– majica (kratki rukav)

– hlače ili suknja

– kravata ili mašna-kravata

– remen

– cipele

– bijele rukavice

– čarape muške/čarape ženske

– kišni ogrtač – pelerina.

(2) Državne službenice Uprave umjesto kape nose šešir, umjesto kravate nose kravatu-mašnu, a umjesto hlača mogu nositi suknju.

(3) Osnovna boja svečane odore je tamno plava.

Članak 8.

(1) Svečanu odoru nose državni službenici i namještenici Uprave na svečanim primanjima, na svečanim sjednicama, obilježavanjima obljetnica i komemoracijama koje organizira Uprava i u drugim aktivnostima svečanog karaktera u zemlji i inozemstvu.

(2) Čelnik Uprave donosi posebnu odluku o popisu dužnosti koje obavljaju državni službenici i namještenici koji zadužuju svečanu odoru i o prigodama u kojima se nose.

(3) Rok uporabe svečane odore je 10 godina.

III. SLUŽBENA ODORA

Članak 9.

(1) Obvezni dijelovi službene odore pripadnika Operativnih snaga su:

– kapa sa šiltom

– jakna

– hlače

– košulja (dugi i kratki rukav)

– podjakna

– remen

– obuća (cipele terenske niske)

– T-shirt majica s logom Uprave (dugi i kratki rukav)

– polo majica s logom Uprave (dugi i kratki rukav)

– vesta s logom Uprave.

(2) Neobvezni dijelovi službene odore su:

– kapa vunena

– obuća (cipele terenske visoke)

– donje rublje (gaće kratke i atletska majica)

– termo donje rublje (gaće duga nogavica i majica dugi rukav)

– čarape (zimske i ljetne)

– zimske rukavice.

(3) Osnovna boja službene odore je tamno plava.

Članak 10.

Obvezne dijelove službene odore sukladno odredbama ovog Pravilnika zadužuju svi pripadnici Operativnih snaga, dok neobvezne dijelove službenih odora zadužuju isključivo djelatni i pričuvni pripadnici državnih intervencijskih postrojbi Uprave.

Članak 11.

(1) Pripadnici Operativnih snaga nose službenu odoru:

– tijekom obavljanja zadaća u sustavu civilne zaštite (operativno djelovanje, provođenja osposobljavanja, vježbi i drugih oblika edukacije, tijekom ispitivanja tehnike civilne zaštite, na smotrama i postrojavanjima u državi te kada se kao sastavni dio nacionalnog tima upućuju na zadaće pružanja pomoći izvan granica Republike Hrvatske)

– djelatni pripadnici državnih intervencijskih postrojbi Uprave za vrijeme redovnog radnog vremena

– državni službenici i namještenici iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika za vrijeme redovnog radnog vremena

– tijekom službenih i prijateljskih posjeta vatrogasnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

– u drugim slučajevima po nalogu čelnika Uprave, Glavnog vatrogasnog zapovjednika i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

(2) Državni službenici Uprave, koji su članovi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nose službenu odoru:

– prilikom sudjelovanja u radu Stožera

– prilikom sudjelovanja u vježbama.

Članak 12.

Popis po pojedinim dijelovima službene odore s količinama koje se zadužuju i rokovima uporabe za pripadnike Operativnih snaga naveden je u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

IV. ZAŠTITNA RADNA ODORA

Članak 13.

(1) Dijelovi zaštitne radne odore pripadnika Operativnih snaga su:

– podkapa

– kombinezon

– zaštitna jakna

– zaštitne hlače

– remen široki

– opasač

– zaštitne čizme visoke sa zaštitnom kapicom i potplatom

– zaštitna kaciga sa svjetiljkom

– taktičke rukavice

– radni prsluk

– jakna nepromočiva za kišu

– navlačne hlače za kišu.

(2) Osim dijelova zaštitne radne odore propisanih ovim Pravilnikom, operativni državni službenici i namještenici Sektora za vatrogastvo, uključivo državnu vatrogasnu intervencijsku postrojbu, nose i druge dijelove zaštitne radne odore na način kako je propisano posebnim propisima na području vatrogastva.

(3) Osnovna boja zaštitne radne odore je tamno plava.

Članak 14.

(1) Zaštitne radne odore zadužuju djelatni i pričuvni pripadnici državnih intervencijskih postrojbi Uprave i državni službenici koji rade na provedbi programa osposobljavanja.

(2) Zaštitne radne odore zadužuju se u kompletu.

Članak 15.

Zaštitnu radnu odoru nose pripadnici postrojbi te službenici i namještenici Uprave iz članka 14. ovog Pravilnika:

– tijekom obavljanja redovnih poslova, na vatrogasnim intervencijama i u izvršavanju operativnih zadaća u sustavu civilne zaštite

– prilikom sudjelovanja u domaćim i međunarodnim vježbama, obuci i osposobljavanju u sustavu civilne zaštite

– u drugim slučajevima po nalogu čelnika Uprave, Glavnog vatrogasnog zapovjednika i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Članak 16.

Popis dijelova zaštitne radne odore, s količinama koje se zadužuju i rokovima uporabe, za pripadnike državnih intervencijskih postrojbi Uprave i državnih službenika koji rade na provedbi programa osposobljavanja naveden je u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

V. DODATNI DIJELOVI ODORA

Članak 17.

Dodatni dijelovi službene i zaštitne radne odore pripadnika Operativnih snaga koji nemaju funkciju odore su:

– reflektirajući prsluk

– kišni ogrtač – pelerina

– kišno odijelo – reflektirajuće

– pododijelo (od polartec ili sličnog materijala)

– kuta

– trenirka

– sportske papuče

– transportna torba – ruksak

– ranac.

Članak 18.

Dodatne dijelove službene i zaštitne radne odore u kompletu, osim kuta, zadužuju djelatni i pričuvni pripadnici državnih intervencijskih postrojbi Uprave.

Članak 19.

Pored pripadnika iz članka 18. ovog Pravilnika, pojedine stavke dodatnih dijelova uz službenu odoru mogu zadužiti i državni službenici i namještenici Uprave kada se u katastrofi odlukom čelnika Uprave upućuju na izvršavanje operativnih terenskih zadaća te kada se u funkciji članova upravljačkih i vježbovnih skupina ili u svojstvu drugih nadležnih osoba u provedbi vježbi (koordinator vježbe, voditelj ili člana tima za analizu, za sigurnost, za pripremu vježbovnih lokacija, za logističku potporu, za protokol i odnose s medijima i za potporu države domaćina) odlukom čelnika Uprave upućuju na izvršavanje zadaća u pripremi i provedbi nacionalnih i međunarodnih vježbi civilne zaštite.

Članak 20.

(1) Kute, kao dodatni dio uz službenu odoru, zadužuju državni službenici i namještenici Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u provođenju programa osposobljavanja (formalnog i neformalnog obrazovanja).

(2) Trenirke i sportske papuče, kao dodatni dio uz službenu odoru, zadužuju djelatni pripadnici državnih intervencijskih postrojbi i koriste ih za održavanje propisane tjelesne pripreme.

Članak 21.

Količine koje pripadnici Operativnih snaga sukladno odredbama ovog Pravilnika zadužuju i rokovi uporabe dodatnih dijelova uz službene i zaštitne radne odore navedeni su u prilogu 1. ovog Pravilnika.

VI. NOŠENJE OZNAKA

Članak 22.

Pripadnici Operativnih snaga na odorama, svečanoj, službenoj i radno zaštitnoj odori nose osnovne oznake, posebne oznake, oznake specijalnosti i oznake dužnosti.

Članak 23.

Grafički izgled oznaka iz članka 22. ovog Pravilnika s detaljnim opisom i tehničkim normativima za njihovu izradu uređuje se aneksima Kataloga kvalitete odora pripadnika Operativnih snaga Uprave kojeg donosi čelnik Uprave.

Članak 24.

Osnovne oznake su oznake pripadnosti Upravi i nose se na desnom rukavu odore pričvršćene čičkom.

Članak 25.

(1) Posebne oznake su oznake pripadnosti strukama, imena i prezimena pripadnika i nacionalno obilježje Republike Hrvatske.

(2) Posebna oznaka nacionalnog obilježja Republike Hrvatske je natpis »CROATIA« s otisnutom zastavom Republike Hrvatske i nosi se u visini ramena pričvršćena čičkom na lijevom rukavu jakne odnosno košulje odore.

(3) Posebnim oznakama pripadnici Operativnih snaga ističu pripadnost pojedinim strukama u Upravi (civilnoj zaštiti, vatrogastvu, 112 i Učilištu) i nose se pričvršćene čičkom iznad gornjeg lijevog džepa jakne, odnosno košulje odore.

(4) Posebna oznaka s imenom i prezimenom pripadnika Operativne snage nosi se pričvršćena čičkom iznad desnog gornjeg džepa jakne odnosno košulje odore.

Članak 26.

Pripadnici Operativnih snaga nose osnovnu oznaku specijalnosti pričvršćenu čičkom na lijevom rukavu jakne ili košulje odore, ispod mjesta na kojem se ističe posebna oznaka nacionalnog obilježja Republike Hrvatske.

Članak 27.

Pripadnici državne vatrogasne intervencijske postrojbe nose oznaku specijalnosti propisanu Pravilnikom o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem.

Članak 28.

Oznake dužnosti pripadnici Operativnih snaga nose pričvršćene na čičak traci iznad lijevog džepa jakne ili košulje odore.

Članak 29.

Pričuvni pripadnik državne intervencijske postrojbe Uprave sve oznake zadužuje prilikom raspoređivanja u postrojbu.

VII. NAČIN ZADUŽENJA, ZAMJENE I POVRATA ODORE

Članak 30.

(1) Zaduživanje odore obavlja se osobnim zaduženjem u poslovnom informacijskom sustavu prema kriterijima iz ovog Pravilnika, sukladno Popisu s količinom zaduženja i rokovima uporabe, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilozi 1. i 2.).

(2) Pripadnici Operativnih snaga odoru moraju nositi, održavati i čuvati u čistom i urednom stanju.

(3) Zamjena dijelova službene i zaštitne radne odore koji su oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe provodi se na temelju pisanog zahtjeva pripadnika Operativnih snaga uz odobrenje načelnika nadležnog sektora Uprave.

(4) Ukoliko oštećenje ili uništenje pojedinog dijela odore nije nastalo kao posljedica obavljanja službe ili sudjelovanja u zadaćama sustava civilne zaštite, novi dio odore izdat će se na trošak pripadnika Operativnih snaga.

Članak 31.

(1) Redovna zamjena odore obavlja se nakon proteka roka uporabe, automatizmom, u informacijskom poslovnom sustavu.

(2) Prilikom redovne zamjene odore, ne vraća se odora kojoj je istekao rok trajanja.

(3) Kada iz bilo kojih razloga osoba izgubi status pripadnika Operativne snage, u roku sedam dana od njihovog nastanka dužna je vratiti odoru/e i sve pripadajuće oznake, osim posebne oznake s imenom i prezimenom.

Članak 32.

(1) Evidenciju o zaduženju službenih i zaštitno radnih odora vodi Sektor općih poslova Uprave u poslovnom informatičkom sustavu.

(2) Načelnici sektora Uprave, pročelnici područnih ureda Uprave i zapovjednici DIP-a nadziru namjensko korištenje i nošenje odora pripadnika Operativnih snaga.

VIII. NAČIN NOŠENJA ODORE

Članak 33.

Pripadnici Operativnih snaga odoru ili dijelove odore s posebnim oznakama specijalnosti i dužnosti ne smiju nositi:

– kada ne obavljaju službene zadaće

– kao sudionici mirnog okupljanja i javnog prosvjeda

– za vrijeme udaljenja od dužnosti

– za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja.

Članak 34.

Posudbu dijelova službene ili zaštitne radne odore za potrebe snimanja filmova, kazališnih predstava i drugih srodnih aktivnosti može odobriti čelnik Uprave.

IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika sve odore i oznake na službenim i zaštitnim radnim odorama upotrebljavaju se do dana isteka propisanog roka za uporabu odora, odnosno do njihove zamjene sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (»Narodne novine«, br. 81/09 i 115/10).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/15-04/52

Urbroj: 543-01-08-01-16-3

Zagreb, 24. listopada 2016.

Ravnatelj

dr. sc. Jadran Perinić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS DIJELOVA ODORE S KOLIČINOM ZADUŽENJA I ROKOVIMA UPORABE ZA PRIPADNIKE DRŽAVNIH INTERVENCIJSKIH POSTROJBI I DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE DRŽAVNE UPRAVE

Red. br.

Naziv

Pripadajuća količina
po pripadniku/kom.

Rok uporabe

1

2

3

4

SLUŽBENA ODORA

1.

Kapa sa šiltom

1

5 godina

2.

Kapa vunena

1

10 godina

3.

Jakna

1

5 godina

4.

Hlače

2

5 godina

5.

Košulja dugih rukava

2

3 godine

6.

Košulja kratkih rukava

2

3 godine

7.

Podjakna

1

5 godina

8.

Remen

1

do uništenja

9.

Obuća – cipele niske

1 par

10 godina

10.

T majica kratkih rukava

2

3 godine

11.

T majica dugih rukava

2

5 godina

12.

Polo majica s logom kratkih rukava

2

3 godine

13.

Polo majica s logom dugih rukava

2

3 godine

14.

Donje rublje15.

Gaće kratke

2

5 godina

16.

Atletska majica

2

5 godina

17.

Termo donje rublje18.

Gaće dugih nogavica

2

5 godina

19.

Majica dugi rukav

2

5 godina

20.

Čarape (zimske i ljetne)

4 para

1 godina

21.

Zimske rukavice

1 par

do uništenja

22.

Rollo flis vesta

1

do uništenja

ZAŠTITNA RADNA ODORA

1.

Podkapa

1

7 godina

2.

Kombinezon

1

2 godine

3.

Zaštitna jakna ili zaštitno odijelo vatrogasno

1

10 godina

4.

Zaštitne hlače

1

10 godina

5.

Remen široki

1

5 godina

6.

Opasač

1

5 godina

7.

Zaštitne čizme visoke sa zaštitnom kapicom i potplatom

1 par

5 godina

8.

Zaštitna kaciga sa svjetiljkom

1

do uništenja

9.

Taktičke rukavice

1

5 godina

10.

Radni prsluk

1

5 godina

11.

Jakna nepromočiva za kišu

1

10 godina

12.

Navlačne hlače za kišu

1

do uništenja

13.

Hlače za rad s motornom pilom

1

do uništenja

DODATNI DIJELOVI ODORE

1.

Reflektirajući prsluk

1

do uništenja

2.

Kišni ogrtač – pelerina

1

do uništenja

3.

Kišno odijelo – reflektirajuće

1

do uništenja

4.

Pododijelo (od polartec ili sličnog materijala)

1

10 godina

5.

Kuta

1

3 godine

6.

Trenirka

1

4 godine

7.

Sportske papuče

1

4 godine

8.

Transportna torba – ruksak (70 l)

1

do uništenja

9.

Ranac (60 litara)

1

do uništenja

PRILOG 2.

POPIS DIJELOVA ODORE S KOLIČINOM ZADUŽENJA I ROKOVIMA UPORABE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE UPRAVE

Red. br.

Naziv

Pripadajuća količina
po pripadniku/kom.

Rok uporabe

1

2

3

4

SLUŽBENA ODORA

1.

Kapa sa šiltom

1

10 godina

2.

Kapa vunena

1

10 godina

3.

Jakna

1

10 godina

4.

Hlače

2

10 godina

5.

Košulja dugih rukava

2

5 godina

6.

Košulja kratkih rukava

2

5 godina

7.

Podjakna

1

10 godina

8.

Remen

1

do uništenja

9.

Obuća – cipele niske

1 par

5 godina

10.

T majica kratkih rukava

2

2 godina

11.

Polo majica s logom kratkih rukava

2

3 godine

DODATNI DIJELOVI ODORE

1.

Zaštitni reflektirajući prsluk

1

15 godina

2.

Kišni ogrtač-pelerina

1

15 godina

ZA OPERATERE – ANALITIČARE, VODITELJE DEŽURNE SMJENE I VODITELJE CENTARA 112

1.

Polo majica s logom kratkih rukava

3

2 godine

2.

Polo majica s logom dugih rukava

3

2 godine

99 27.10.2016 Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje 99 27.10.2016 Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje