Odluka o imenovanju voditelja i članova Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

NN 100/2016 (2.11.2016.), Odluka o imenovanju voditelja i članova Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

HRVATSKI SABOR

2125

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 28. listopada 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VODITELJA I ČLANOVA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

I.

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuju se:

za voditelja

dr. sc. MIROSLAV TUĐMAN

za članove:

dr. sc. MIRO KOVAČ

dr. sc. FURIO RADIN.

Klasa: 021-13/16-04/14

Zagreb, 28. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.