Rješenje o razrješenju zamjenice glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

NN 100/2016 (2.11.2016.), Rješenje o razrješenju zamjenice glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2136

Na temelju članka 21. stavka 1. i članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE GLAVNOG TAJNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se ANDREJA GABRIJEL dužnosti zamjenice glavnog tajnika Vlade Republike Hrvatske, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: 080-02/16-02/388

Urbroj: 5030115/1-16-01

Zagreb, 27. listopada 2016.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.