Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN 102/2016 (9.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2183

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 96/2015 i 83/2016), članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Lokalna inicijativa kojoj je dodijeljena potpora mora izraditi i dostaviti LRSR Upravljačkom tijelu na odobrenje u roku od šest mjeseci od potpisivanja Ugovora, ali ne kasnije od 1. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-06/15-01/86

Urbroj: 525-13/1539-16-12

Zagreb, 24. listopada 2016.

Ministar
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.