Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

NN 102/2016 (9.11.2016.), Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2193

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Rješenju o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 98 od 26. listopada 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE DOZVOLE BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

U Rješenju o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (»Narodne novine« br. 98/16) u preambuli umjesto riječi: »privatne« treba stajati riječ: »privremene«.

Broj: 511-01-152-63881/3-2016

Zagreb, 3. studenoga 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.