Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine

NN 102/2016 (9.11.2016.), Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2194

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Rješenju o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 98 od 26. listopada 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE IZDANE SUKLADNO KONVENCIJI O STATUSU IZBJEGLICA OD 28. SRPNJA 1951. GODINE

U Rješenju o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (»Narodne novine« br. 98/16) u preambuli umjesto riječi: »privatne« treba stajati riječ: »privremene«.

Broj: 511-01-152-63882/3-2016

Zagreb, 3. studenog 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.