Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

NN 104/2016 (12.11.2016.), Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2202

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA TEHNIČKOG PROPISA KOJIM SE UTVRĐUJU TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE U USKLAĐENOM PODRUČJU

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (»Narodne novine«, broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16 i 58/16) Popis usklađenih normi za građevne proizvode dan u Prilogu 1 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom usklađenih normi za građevne proizvode danim u Prilogu 1 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

(2) Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje dan u Prilogu 3 Tehničkog propisa zamjenjuje se novim Popisom europskih dokumenata za ocjenjivanje danim u Prilogu 2 ovoga Tehničkog propisa koji čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/9

Urbroj: 531-01-16-2

Zagreb, 31. listopada 2016.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1

POPIS USKLAĐENIH NORMI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE

Referentni broj i naslov usklađene norme na
hrvatskom

(i referentni dokument)

Referentni broj i naslov usklađene norme na engleskom

(i referentni dokument)

Referentni broj zamijenjene norme

Datum početka primjene norme kao usklađene norme

Datum završetka razdoblja istodobnog postojanja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

HRN EN 1:2008

Uljne peći s isparivačkim plamenicima

EN 1:1998

Flued oil stoves with vaporizing burners

 

1.1.2008.

1.1.2009.

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 40-4:2008

Rasvjetni stupovi -- 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog betona

EN 40-4:2005

Lighting columns -- Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns

 

1.10.2006.

1.10.2007.

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 40-5:2008

Rasvjetni stupovi -- 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove

EN 40-5:2002

Lighting columns -- Part 5: Requirements for steel lighting columns

 

1.2.2003.

1.2.2005.

HRN EN 40-6:2008

Rasvjetni stupovi -- 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove

EN 40-6:2002

Lighting columns -- Part 6: Requirements for aluminium lighting columns

 

1.2.2003.

1.2.2005.

HRN EN 40-7:2008

Rasvjetni stupovi -- 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove

EN 40-7:2002

Lighting columns -- Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns

 

1.10.2003.

1.10.2004.

HRN EN 54-2:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema

EN 54-2:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 2: Control and indicating equipment

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 54-2:2005/A1:2007

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008.

1.8.2009.

HRN EN 54-3:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 3. dio: Naprave za uzbunjivanje -- Sirene

EN 54-3:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 3: Fire alarm devices -- Sounders

 

1.4.2003.

1.6.2009.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

HRN EN 54-3:2005/A2:2008

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007.

1.6.2009.

HRN EN 54-4:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 4. dio: Oprema za napajanje energijom

EN 54-4:1997

Fire detection and fire alarm systems -- Part 4: Power supply equipment

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005.

1.6.2005.

HRN EN 54-4:2005/A2:2008

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007.

1.8.2009.

HRN EN 54-5:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori

EN 54-5:2000

Fire detection and fire alarm systems -- Part 5: Heat detectors -- Point detectors

 

1.4.2003.

30.6.2005.

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

HRN EN 54-7:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 7. dio: Detektori dima -- Točkasti detektori koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju

EN 54-7:2000

Fire detection and fire alarm systems -- Part 7: Smoke detectors -- Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

 

1.4.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

HRN EN 54-7:2005/A2:2008

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007.

1.8.2009.

HRN EN 54-10:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 10. dio: Detektori plamena -- Točkasti detektori

EN 54-10:2002

Fire detection and fire alarm systems -- Part 10: Flame detectors -- Point detectors

 

1.9.2006.

1.9.2008.

HRN EN 54-10:2005/A1:2008

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

HRN EN 54-11:2005

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 11. dio: Ručni javljači

EN 54-11:2001

Fire detection and fire alarm systems -- Part 11: Manual call points

 

1.9.2006.

1.9.2008.

HRN EN 54-11:2005/A1:2008

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

HRN EN 54-12:2015

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 12. dio: Detektori dima -- Linijski detektori s optičkom zrakom

EN 54-12:2015

Fire detection and fire alarm systems -- Part 12: Smoke detectors -- Line detectors using an optical beam

HRN EN 54-12:2005

(EN 54-12:2002)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 54-16:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune

EN 54-16:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

 

1.1.2009.

1.4.2011.

HRN EN 54-17:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 17. dio: Izolatori kratkoga spoja

EN 54-17:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 17: Short circuit isolators

 

1.10.2006.

1.12.2008.

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1. 2009.

1.1.2009.

HRN EN 54-18:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji

EN 54-18:2005

Fire detection and fire alarm systems -- Part 18: Input/output devices

 

1.10.2006.

1.12.2008.

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 54-20:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 20. dio: Aspiracijski dimni detektori

EN 54-20:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 20: Aspirating smoke detectors

 

1.4.2007.

1.7.2009.

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

HRN EN 54-21:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške

EN 54-21:2006

Fire detection and fire alarm systems -- Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

 

1.3.2007.

1.6.2009.

HRN EN 54-23:2010

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje -- Uređaji za vizualno uzbunjivanje

EN 54-23:2010

Fire detection and fire alarm systems -- Part 23: Fire alarm devices -- Visual alarm devices

 

1.12.2010.

31.12.2013.

HRN EN 54-24:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune -- Zvučnici

EN 54-24:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 24: Components of voice alarm systems -- Loudspeakers

 

1.1.2009.

1.4.2011.

HRN EN 54-25:2008

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze

EN 54-25:2008

Fire detection and fire alarm systems -- Part 25: Components using radio links

 

1.1.2009.

1.4.2011.

HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2012

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012.

1.7.2012.

HRN EN 179:2008

Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 179:2008

Building hardware -- Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 179:2001

(EN 179:1997)

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 197-1:2012

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

EN 197-1:2011

Cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

HRN EN 197-1:2003

(EN 197-1:2000)

HRN EN 197-4:2004

(EN 197-4:2004)

1.7.2012.

1.7.2013.

HRN EN 295-1:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke

EN 295-1:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 1: Requirements for pipes, fittings and joints

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 295-4:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke

EN 295-4:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 295-5:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade

EN 295-5:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 295-6:2013

Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora

EN 295-6:2013

Vitrified clay pipes systems for drain and sewers -- Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 295-7:2013

Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi

EN 295-7:2013

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers -- Part 7: Requirements for pipes and joints for pipe jacking

HRN EN 295-10:2005

(EN 295-10:2005)

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 331:2000

Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju

EN 331:1998

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 331:2000/A1:2012

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 413-1:2011

Zidarski cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 413-1:2011

Masonry cement -- Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

HRN EN 413-1:2007

(EN 413-1:2004)

1.2.2012.

1.2.2013.

HRN EN 416-1:2009

Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom -- 1. dio: Sigurnost

EN 416-1:2009

Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use -- Part 1: Safety

 

1.12.2009.

1.12.2010.

HRN EN 438-7:2008

Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa

EN 438-7:2005

High-pressure decorative laminates (HPL) -- Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) -- Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes

 

1.11.2005.

1.11.2006.

HRN EN 442-1:2015

Radijatori i konvektori -- 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi

EN 442-1:2014

Radiators and convectors – Part 1: Technical specifications and requirements

HRN EN 442-1:2008

(EN 442-1:1995)

13.11.2015.

13.11.2016.

HRN EN 450-1:2013

Leteći pepeo za beton -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost

EN 450-1:2012

Fly ash for concrete -- Part 1: Definition, specifications and conformity criteria

HRN EN 450-1:2008

(EN 450-1:2005+

A1:2007)

1.5.2013.

1.5.2014.

HRN EN 459-1:2010

Građevno vapno -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 459-1:2010

Building lime -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

HRN EN 459-1:2004

(EN 459-1:2001)

1.6.2011.

1.6.2012.

HRN EN 490:2012

Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda

EN 490:2011

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding -- Product specifications

HRN EN 490:2005

(EN 490:2004)

1.8.2012.

1.8.2012.

HRN EN 492:2012

Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 492:2012

Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 492:2008

(EN 492:2004)

1.7.2013.

1.7.2013.

HRN EN 494:2015

Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 494:2012+A1:2015

Fibre-cement profiled sheets and fittings -- Product specification and test methods

HRN EN 494:2012

(EN 494:2012)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 516:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Instalacije za pristup krovu -- Staze, gazišta i stube

EN 516:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps

 

1.11.2006.

1.11.2007.

HRN EN 517:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Sigurnosne krovne kuke

EN 517:2006

Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks

 

1.12.2006.

1.12.2007.

HRN EN 520:2010

Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 520:2004+A1:2009

Gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 520:2006

(EN 520:2004)

1.6.2010.

1.12.2010.

HRN EN 523:2004

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje -- Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

EN 523:2003

Steel strip sheaths for prestressing tendons -- Terminology, requirements, quality control

 

1.6.2004.

1.6.2005.

HRN EN 534:2010

Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i ispitne metode

EN 534:2006+A1:2010

Corrugated bitumen sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 534:2008

(EN 534:2006)

1.1.2011.

1.1.2011.

HRN EN 544:2011

Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 544:2011

Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements -- Product specification and test methods

HRN EN 544:2008

(EN 544:2005)

1.4.2012.

1.4.2012.

HRN EN 572-9:2005

Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 572-9:2004

Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 9: Evaluation of conformity/Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 588-2:2005

Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore

EN 588-2:2001

Fibre cement pipes for drains and sewers -- Part 2: Manholes and inspection chambers

 

1.10.2002.

1.10.2003.

HRN EN 598:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 598:2007+A1:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications -- Requirements and test methods

HRN EN 598:2008

(EN 598:2007)

1.4.2010.

1.4.2011.

HRN EN 621:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 621:2009

Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

 

1.8.2010.

1.8.2011.

HRN EN 671-1:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima

EN 671-1:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

HRN EN 671-1:2007

(EN 671-1:2001)

1.3.2013.

1.7.2013.

HRN EN 671-2:2012

Stabilni protupožarni sustavi -- Hidrantski sustavi -- 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima

EN 671-2:2012

Fixed firefighting systems -- Hose systems -- Part 2: Hose systems with lay-flat hose

HRN EN 671-2:2007

(EN 671-2:2001)

1.3.2013.

1.7.2013.

HRN EN 681-1:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma

EN 681-1:1996

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 1: Vulcanized rubber

 

1.1.2003.

1.1.2009.

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003.

1.1.2004.

EN 681-1:1996/ A2:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

HRN EN 681-1:2003/A3:2007

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 681-2:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

EN 681-2:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 2: Thermoplastic elastomers

 

1.1.2003.

1.1.2004.

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

HRN EN 681-2:2003/A2:2007

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 681-3:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume

EN 681-3:2000

Elastomeric seals -- Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber

 

1.1.2003.

1.1.2004.

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

HRN EN 681-3:2003/A2:2007

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

HRN EN 681-4:2003

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi

EN 681-4:2000

Elastomeric seals -- Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications -- Part 4: Cast polyurethane sealing elements

 

1.1.2003.

1.1.2004.

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

HRN EN 681-4:2003/A2:2007

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

HRN EN 682:2007

Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika

EN 682:2002

Elastomeric seals -- Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids

 

1.10.2002.

1.12.2003.

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

HRN EN 771-1:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 1. dio: Opečni zidni elementi

EN 771-1:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 1: Clay masonry units

HRN EN 771-1:2011

(EN 771-1:2011)

10.6.2016.

10.6.2017.

HRN EN 771-2:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi

EN 771-2:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 2: Calcium silicate masonry units

HRN EN 771-2:2011

(EN 771-2:2011)

10.6.2016.

10.6.2017.

HRN EN 771-3:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)

EN 771-3:2011+A1:2015

Specification for masonry units – Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)

HRN EN 771-3:2011

(EN 771-3:2011)

10.6.2016.

10.6.2017.

HRN EN 771-4:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

EN 771-4:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

HRN EN 771-4:2011

(EN 771-4:2011)

10.6.2016.

10.6.2017.

HRN EN 771-5:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

EN 771-5:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 5: Manufactured stone masonry units

HRN EN 771-5:2011

(EN 771-5:2011)

10.6.2016.

10.6.2017.

HRN EN 771-6:2015

Specifikacije za zidne elemente -- 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena

EN 771-6:2011+A1:2015

Specification for masonry units -- Part 6: Natural stone masonry units

HRN EN 771-6:2011

(EN 771-6:2011)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 777-1:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 1. dio: Sustav D -- Sigurnost

EN 777-1:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 1: System D -- Safety

 

1.11.2009.

1.11.2010.

HRN EN 777-2:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 2. dio: Sustav E -- Sigurnost

EN 777-2:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 2: System E -- Safety

 

1.11.2009.

1.11.2010.

HRN EN 777-3:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 3. dio: Sustav F -- Sigurnost

EN 777-3:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use -- Part 3: System F -- Safety

 

1.11.2009.

1.11.2010.

HRN EN 777-4:2009

Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima -- 4. dio: Sustav H -- Sigurnost

EN 777-4:2009

Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use -- Part 4: System H -- Safety

 

1.11.2009.

1.11.2010.

HRN EN 778:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 778:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products

 

1.8.2010.

1.8.2011.

HRN EN 845-1:2013

Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 1. dio: Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole

EN 845-1:2013

Specification for ancillary components for masonry -- Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets

HRN EN

845-1:2008

(EN 845-1:2003+

A1:2008)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 845-2:2013

Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa -- 2. dio: Nadvoji

EN 845-2:2013

Specification for ancillary components for masonry -- Part 2: Lintels

HRN EN

845-2:2003

(EN 845-2:2003)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 845-3:2013

Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža

EN 845-3:2013

Specification for ancillary components for masonry -- Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork

HRN EN

845-3:2008

(EN 845-3:2003+

A1:2008)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 858-1:2002

Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin) -- 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 858-1:2002

Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) -- Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 858-1:2002/A1:2008

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 877:2001

Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće

EN 877:1999

Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings -- Requirements, test methods and quality assurance

 

1.1.2008.

1.9.2009.

HRN EN 877:2001/A1:2007

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008.

1.9.2009.

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 934-2:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-2:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 2: Concrete admixtures -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-2:2010

(EN 934-2:2009)

1.3.2013.

1.9.2013.

HRN EN 934-3:2012

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-3:2009+A1:2012

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 3: Admixtures for masonry mortar -- Definitions, requirements, conformity and marking and labelling

HRN EN 934-3:2010

(EN 934-3:2009)

1.3.2013.

1.9.2013.

HRN EN 934-4:2010

Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-4:2009

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

HRN EN 934-4:2004

(EN 934-4:2001)

1.3.2010.

1.3.2011.

HRN EN 934-5:2008

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje

EN 934-5:2007

Admixtures for concrete, mortar and grout -- Part 5: Admixtures for sprayed concrete -- Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 969:2009

Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode -- Zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 969:2009

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines -- Requirements and test methods

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 997:2012

WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom

EN 997:2012

WC pans and WC suites with integral trap

HRN EN 997:2004

(EN 997:2003)

1.12.2012.

1.6.2013.

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

HRN EN 998-1:2010

Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka

EN 998-1:2010

Specification for mortar for masonry -- Part 1: Rendering and plastering mortar

HRN EN 998-1:2003

(EN 998-1:2003)

1.6.2011.

1.6.2012.

HRN EN 998-2:2010

Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe

EN 998-2:2010

Specification for mortar for masonry -- Part 2: Masonry mortar

HRN EN 998-2:2003

(EN 998-2:2003)

1.6.2011.

1.6.2012.

HRN EN 1013:2015

Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1013:2012+A1:2014

Light transmitting single skin profield plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 1013:2012

(EN 1013:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 1020:2010

Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova

EN 1020:2009

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products

 

1.8.2010.

1.8.2011.

HRN EN 1036-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1036-2:2008

Glass in building -- Mirrors from silver-coated float glass for internal use -- Part 2: Evaluation of conformity; product standard

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 1051-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1051-2:2007

Glass in building -- Glass blocks and glass pavers -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 1057:2011

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

EN 1057:2006+A1:2010

Copper and copper alloys -- Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications

HRN EN 1057:2008

(EN 1057:2006)

1.12.2010.

1.12.2010.

HRN EN 1090-1:2012

Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -- 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata

EN 1090-1:2009+A1:2011

Execution of steel structures and aluminium structures -- Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

HRN EN 1090-1:2009

(EN 1090-1:2009)

1.9.2012.

1.7.2014.

HRN EN 1096-4:2008

Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1096-4:2004

Glass in building -- Coated glass -- Part 4: Evaluation of conformity/Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 1123-1:2008

Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete

EN 1123-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

 

1.6.2005.

1.6.2006.

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

HRN EN 1124-1:2007

Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete

EN 1124-1:1999

Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems -- Part 1: Requirements, testing, quality control

 

1.6.2005.

1.6.2006.

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

HRN EN 1125:2008

Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1125:2008

Building hardware -- Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes -- Requirements and test methods

HRN EN 1125:2003

(EN 1125:1997)

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 1154:2008

Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1154:1996

Building hardware -- Controlled door closing devices -- Requirements and test methods

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1154:1996/ A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 1155:2008

Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1155:1997

Building hardware -- Electrically powered hold-open devices for swing doors -- Requirements and test methods

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1155:1997/ A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 1158:2008

Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1158:1997

Building hardware -- Door cordinator devices -- Requirements and test methods

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 1168:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Ploče sa šupljinama

EN 1168:2005+A3:2011

Precast concrete products -- Hollow core slabs

HRN EN 1168:2009

(EN 1168:2005+

A2:2009)

1.7.2012.

1.7.2013.

HRN EN 1279-5:2010

Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti

EN 1279-5:2005+A2:2010

Glass in building -- Insulating glass units -- Part 5: Evaluation of conformity

HRN EN 1279-5:2008

(EN 1279-5:2005

+A1:2008)

1.2.2011.

1.2.2012.

HRN EN 1304:2005

Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda

EN 1304:2005

Clay roofing tiles and fittings -- Product definitions and specifications

 

1.2.2006.

1.2.2007.

HRN EN 1317-5:2012

Zaštitni cestovni sustavi -- 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave

EN 1317-5:2007+A2:2012

Road restraint systems -- Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems

HRN EN 1317-5:2009

(EN 1317-5:2007+A1:2008)

1.1.2013.

1.1.2013.

HRN EN 1317-5:2012/Ispr.1:2012

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

HRN EN 1319:2010

Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW

EN 1319:2009

Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating, with fan-assisted burners not exceeding a net heat input of 70 kW

 

1.10.2010.

1.10.2011.

HRN EN 1337-3:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 3. dio: Elastomerni ležajevi

EN 1337-3:2005

Structural bearings -- Part 3: Elastomeric bearings

 

1.1.2006.

1.1.2007.

HRN EN 1337-4:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 4. dio: Valjkasti ležajevi

EN 1337-4:2004

Structural bearings -- Part 4: Roller bearings

 

1.2.2005.

1.2.2006.

HRN EN 1337-4:2004/Ispr.1:2008

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 1337-5:2005

Konstrukcijski ležajevi -- 5. dio: Lončasti ležajevi

EN 1337-5:2005

Structural bearings -- Part 5: Pot bearings

 

1.1.2006.

1.1.2007.

HRN EN 1337-6:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 6. dio: Zakretni ležajevi

EN 1337-6:2004

Structural bearings -- Part 6: Rocker bearings

 

1.2.2005.

1.2.2006.

HRN EN 1337-7:2004

Konstrukcijski ležajevi -- 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi

EN 1337-7:2004

Structural bearings -- Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings

HRN EN 1337-7:2002

(EN 1337-7:2000)

1.12.2004.

1.6.2005.

HRN EN 1337-8:2008

Konstrukcijski ležajevi -- 8. dio: Ležajevi s vodilicama i uređajima za sprečavanje pomaka

EN 1337-8:2007

Structural bearings -- Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 1338:2004

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1338:2003

Concrete paving blocks -- Requirements and test methods

 

1.3.2004.

1.3.2005.

HRN EN 1338:2004/AC:2007

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1339:2003

Concrete paving flags -- Requirements and test methods

 

1.3.2004.

1.3.2005.

HRN EN 1339:2004/AC:2007

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1340:2003

Concrete kerb units -- Requirements and test methods

 

1.2.2004.

1.2.2005.

HRN EN 1340:2004/AC:2007

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 1341:2012

Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1341:2012

Slabs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1341:2003

(EN 1341:2001)

1.9.2013.

1.9.2013.

HRN EN 1342:2012

Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1342:2012

Setts of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1342:2003

(EN 1342:2001)

1.9.2013.

1.9.2013.

HRN EN 1343:2012

Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1343:2012

Kerbs of natural stone for external paving -- Requirements and test methods

HRN EN 1343:2003

(EN 1343:2001)

1.9.2013.

1.9.2013.

HRN EN 1344:2013

Glineni elementi za popločivanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1344:2013

Clay pavers -- Requirements and test methods

HRN EN

1344:2004

(EN 1344:2002)

8.8.2014.

8.8.2016.

HRN EN 1344:2013/Ispr.1:2015

EN 1344:2013/AC:2015

     

HRN EN 1423:2012

Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina

EN 1423:2012

Road marking materials -- Drop on materials -- Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two

HRN EN 1423:2004

(EN 1423:1997)

1.11.2012.

1.11.2012.

HRN EN 1423:2012/Ispr.1:2013

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013.

1.7.2013.

HRN EN 1433:2005

Odvodni kanali za prometna i pješačka područja -- Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti

EN 1433:2002

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas -- Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

 

1.8.2003.

1.8.2004.

HRN EN 1433:2005/A1:2008

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

HRN EN 1457-1:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 1457-1:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 1: Flue liners operating under dry conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1.11.2012.

1.11.2013.

HRN EN 1457-2:2012

Dimnjaci -- Glinene/keramičke dimovodne cijevi -- 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima -- Zahtjevi metode ispitivanja

EN 1457-2:2012

Chimneys -- Clay/ceramic flue liners -- Part 2: Flue liners operating under wet conditions -- Requirements and test methods

HRN EN 1457:2003

(EN 1457:1999)

1.11.2012.

1.11.2013.

HRN EN 1463-1:2009

Materijali za oznake na kolniku -- Retroreflektirajući markeri -- 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva

EN 1463-1:2009

Road marking materials -- Retroreflecting road studs -- Part 1: Initial performance requirements

HRN EN 1463-1:2001

(EN 1463-1:1997)

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 1469:2015

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi

EN 1469:2015

Natural stone products -- Slabs for cladding -- Requirements

HRN EN 1469:2005

(EN 1469:2004)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 2. dio: Sustavi površinske zaštite

EN 1504-2:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 2: Surface protection systems for concrete

 

1.9.2005.

1.1.2009.

HRN EN 1504-3:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

EN 1504-3:2005

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 3: Structural and non-structural repair

 

1.10.2006.

1.1.2009.

HRN EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje

EN 1504-4:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 4: Structural bonding

 

1.9.2005.

1.1.2009.

HRN EN 1504-5:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 5. dio: Injektiranje betona

EN 1504-5:2004

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 5: Concrete injection

 

1.10.2005.

1.1.2009.

HRN EN 1504-6:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 6. dio: Sidrenje čelične armature

EN 1504-6:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar

 

1.6.2007.

1.1.2009.

HRN EN 1504-7:2007

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti -- 7. dio: Zaštita armature od korozije

EN 1504-7:2006

Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity -- Part 7: Reinforcement corrosion protection

 

1.6.2007.

1.1.2009.

HRN EN 1520:2011

Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem

EN 1520:2011

Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement

HRN EN 1520:2006

(EN 1520:2002)

1.1.2012.

1.1.2013.

HRN EN 1748-1-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-1-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Borosilicate glasses -- Part 1-2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 1748-2-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 1748-2-2:2004

Glass in building -- Special basic products -- Glass ceramics -- Part 2-2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 1806:2008

Dimnjaci -- Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1806:2006

Chimneys -- Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys -- Requirements and test methods

 

1.5.2007.

1.5.2008.

HRN EN 1825-1:2005

Separatori masnoća -- 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće

EN 1825-1:2004

Grease separators -- Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 1825-1:2005/AC:2007

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 1856-1:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka

EN 1856-1:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 1: System chimney products

HRN EN 1856-1:2003

(EN 1856-1:2003)

1.3.2010.

1.3.2011.

HRN EN 1856-2:2010

Dimnjaci -- Zahtjevi za metalne dimnjake -- 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi

EN 1856-2:2009

Chimneys -- Requirements for metal chimneys -- Part 2: Metal flue liners and connecting flue pipes

HRN EN 1856-2:2004

(EN 1856-2:2004)

1.3.2010.

1.3.2011.

HRN EN 1857:2010

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonske dimovodne cijevi

EN 1857:2010

Chimneys -- Components -- Concrete flue liners

HRN EN 1857:2008

(EN 1857:2003+

A1:2008)

1.1.2011.

1.1.2012.

HRN EN 1858:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Betonski blokovi dimnjaka

EN 1858:2008+A1:2011

Chimneys -- Components -- Concrete flue blocks

HRN EN 1858:2008

(EN 1858:2008)

1.4.2012.

1.4.2013.

HRN EN 1863-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 1863-2:2004

Glass in building -- Heat strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 1873:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Zasebni plastični krovni svjetlarnici -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 1873:2005

Prefabricated accessories for roofing -- Individual roof lights of plastics -- Product specification and test methods

 

1.10.2006.

1.10.2009.

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani

EN 1916:2002

Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced

 

1.8.2003.

23.11.2004.

HRN EN 1916:2005/Ispr.1:2008

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana

EN 1917:2002

Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced

 

1.8.2003.

23.11.2004.

HRN EN 1917:2005/Ispr.1:2008

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 1935:2003

Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 1935:2002

Building hardware -- Single-axis hinges -- Requirements and test methods

 

1.10.2002.

1.12.2003.

HRN EN 1935/AC:2005

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 10025-1:2006

Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke

EN 10025-1:2004

Hot rolled products of structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 10088-4:2010

Nehrđajući čelici -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo

EN 10088-4:2009

Stainless steels -- Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes

 

1.2.2010.

1.2.2011.

HRN EN 10088-5:2010

Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo

EN 10088-5:2009

Stainless steels -- Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 10210-1:2008

Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10210-1:2006

Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

 

1.2.2007.

1.2.2008.

HRN EN 10219-1:2008

Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika -- 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke

EN 10219-1:2006

Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels -- Part 1: Technical delivery conditions

 

1.2.2007.

1.2.2008.

HRN EN 10224:2003

Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10224:2002

Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

 

1.4.2006.

1.4.2007.

HRN EN 10224:2003/A1:2008

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

HRN EN 10255:2008

Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10255:2004+A1:2007

Non-Alloy steel tubes suitable for welding and threading -- Technical delivery conditions

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 10311:2007

Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina

EN 10311:2005

Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 10312:2003

Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10312:2002

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -- Technical delivery conditions

 

1.4.2006.

1.4.2007.

HRN EN 10312/A1:2007

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

HRN EN 10340:2008

Čelični odljevci za konstrukcije

EN 10340:2007

Steel castings for structural uses

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 10343:2009

Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke

EN 10343:2009

Steels for quenching and tempering for construction purposes -- Technical delivery conditions

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 12004:2012

Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 12004:2007+A1:2012

Adhesives for tiles -- Requirements, evaluation of conformity, classification and designation

HRN EN 12004:2008

(EN 12004:2007)

1.4.2013.

1.7.2013.

HRN EN 12050-1:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-1:2001

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter

 

1.11.2001.

1.11.2002.

HRN EN 12050-2:2007

Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija

EN 12050-2:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 12050-3:2008

Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu

EN 12050-3:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 12050-4:2008

Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene -- Načela konstrukcije i ispitivanja -- 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari

EN 12050-4:2000

Wastewater lifting plants for buildings and sites -- Principles of construction and testing -- Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 12057:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Modularne ploče -- Zahtjevi

EN 12057:2004

Natural stone products -- Modular tiles -- Requirements

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 12058:2005

Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za podove i stube -- Zahtjevi

EN 12058:2004

Natural stone products -- Slabs for floors and stairs -- Requirements

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 12094-1:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu

EN 12094-1:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

 

1.2.2004.

1.5.2006.

HRN EN 12094-2:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja

EN 12094-2:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices

 

1.2.2004.

1.5.2006.

HRN EN 12094-3:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje

EN 12094-3:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

 

1.1.2004.

1.9.2005.

HRN EN 12094-4:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-4:2004

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

 

1.5.2005.

1.8.2007.

HRN EN 12094-5:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore)

EN 12094-5:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators

EN 12094-5:2000

1.2.2007.

1.5.2009.

HRN EN 12094-6:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja

EN 12094-6:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices

EN 12094-6:2000

1.2.2007.

1.5.2009.

HRN EN 12094-7:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2

EN 12094-7:2000

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems

 

1.10.2001.

1.4.2004.

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005.

1.11.2006.

HRN EN 12094-8:2008

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice

EN 12094-8:2006

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 8: Requirements and test methods for connectors

 

1.2.2007.

1.5.2009.

HRN EN 12094-9:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara

EN 12094-9:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors

 

1.1.2004.

1.9.2005.

HRN EN 12094-10:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke

EN 12094-10:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches

 

1.2.2004.

1.5.2006.

HRN EN 12094-11:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje

EN 12094-11:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices

 

1.1.2004.

1.9.2005.

HRN EN 12094-12:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje

EN 12094-12:2003

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices

 

1.1.2004.

1.9.2005.

HRN EN 12094-13:2007

Protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za gašenje plinom -- 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile

EN 12094-13:2001

Fixed firefighting systems -- Components for gas extinguishing systems -- Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

 

1.1.2002.

1.4.2004.

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 12101-1:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora

EN 12101-1:2005

Smoke and heat control systems -- Part 1: Specification for smoke
barriers

 

1.6.2006.

1.9.2008.

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006.

1.9.2008.

HRN EN 12101-2:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline

EN 12101-2:2003

Smoke and heat control systems -- Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators

 

1.4.2004.

1.9.2006.

HRN EN 12101-3:2015

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija za ventilatore sa strojnim pogonom za upravljanje dimom i toplinom

EN 12101-3:2015

Smoke and heat control systems -- Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (fans)

HRN EN 12101-3:2008

(EN 12101-3:2002)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 12101-6:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi

EN 12101-6:2005

Smoke and heat control systems -- Part 6: Specification for pressure differential systems -- Kits

 

1.4.2006.

1.4.2007.

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 12101-7:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 7. dio: Sekcije dimnih kanala

EN 12101-7:2011

Smoke and heat control systems -- Part 7: Smoke duct sections

 

1.2.2012.

1.2.2013.

HRN EN 12101-8:2011

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom

EN 12101-8:2011

Smoke and heat control systems -- Part 8: Smoke control dampers

 

1.2.2012.

1.2.2013.

HRN EN 12101-10:2008

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 10. dio: Opskrba energijom

EN 12101-10:2005

Smoke and heat control systems -- Part 10: Power supplies

 

1.10.2006.

1.5.2012.

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 12150-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12150-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 12209:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 12209:2003

Building hardware -- Locks and latches -- Mechanically operated locks, latches and locking plates -- Requirements and test methods

 

1.12.2004.

1.6.2006.

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 12259-1:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 1. dio: Prskalice (sprinkleri)

EN 12259-1:1999+A1:2001

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 1: Sprinklers

 

1.4.2002.

1.9.2005.

EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005.

1.3.2006.

EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006.

1.11.2007.

HRN EN 12259-2:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila

EN 12259-2:1999

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 2: Wet alarm valve assemblies

 

1.1.2002.

1.8.2007.

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005.

1.6.2005.

HRN EN 12259-2:2007/A2:2007

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

HRN EN 12259-3:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila

EN 12259-3:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 3: Dry alarm valve assemblies

 

1.1.2002.

1.8.2007.

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

HRN EN 12259-3:2007/A2:2007

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

HRN EN 12259-4:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom

EN 12259-4:2000

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 4: Water motor alarms

 

1.1.2002.

1.4.2004.

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.4.2004.

HRN EN 12259-5:2007

Stabilni protupožarni sustavi -- Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode -- 5. dio: Detektori protoka vode

EN 12259-5:2002

Fixed firefighting systems -- Components for sprinkler and water spray systems -- Part 5: Water flow detectors

 

1.7.2003.

1.9.2005.

HRN EN 12271:2008

Površinska obrada -- Zahtjevi

EN 12271:2006

Surface dressing -- Requirements

 

1.1.2008.

1.1.2011.

HRN EN 12273:2008

Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Zahtjevi

EN 12273:2008

Slurry surfacing -- Requirements

 

1.1.2009.

1.1.2011.

HRN EN 12285-2:2008

Čelični spremnici izrađeni u radionici -- 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom

EN 12285-2:2005

Workshop fabricated steel tanks -- Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

 

1.1.2006.

1.1.2008.

HRN EN 12326-1:2014

Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova -- 1. dio: Specifikacija proizvoda

EN 12326-1:2014

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding -- Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

HRN EN

12326-1:2008

(EN 12326-1:2004)

13.2.2015.

13.2.2016.

HRN EN 12337-2:2006

Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 12337-2:2004

Glass in building -- Chemically strengthened soda lime silicate glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 12352:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave

EN 12352:2006

Traffic control equipment -- Warning and safety light devices

 

1.2.2007.

1.2.2008.

HRN EN 12368:2007

Oprema za regulaciju prometa -- Prometna svjetla

EN 12368:2006

Traffic control equipment -- Signal heads

 

1.2.2007.

1.2.2008.

HRN EN 12380:2005

Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti

EN 12380:2002

Air admittance valves for drainage systems -- Requirements, tests methods and evaluation of conformity

 

1.10.2003.

1.10.2004.

HRN EN 12446:2011

Dimnjaci -- Dijelovi -- Elementi vanjskog betonskog plašta

EN 12446:2011

Chimneys -- Components -- Concrete outer wall elements

HRN EN 12446:2003

(EN 12446:2003)

1.4.2012.

1.4.2013.

HRN EN 12467:2012

Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

EN 12467:2012

Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods

HRN EN 12467:2008

(EN 12467:2004)

1.7.2013.

1.7.2013.

HRN EN 12566-1:2002

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame

EN 12566-1:2000

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 1: Prefabricated septic tanks

 

1.12.2004.

1.12.2005.

HRN EN 12566-1:2002/A1:2008

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004.

1.12.2005.

HRN EN 12566-3:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda

EN 12566-3:2005+A2:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants

HRN EN

12566-3:2011

(EN 12566-3:2005+A1:2009)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 12566-4:2008

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ

EN 12566-4:2007

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 12566-6:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 6. dio: Predgotovljene jedinice za obradu efluenata septičke jame

EN 12566-6:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent

 

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 12566-7:2013

Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES -- 7. dio: Predgotovljene jedinice za tercijalnu obradu

EN 12566-7:2013

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT -- Part 7: Prefabricated tertiary treatment units

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 12591:2009

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene

EN 12591:2009

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for paving grade bitumens

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 12602:2013

Predgotovljeni armirani elementi od porastoga betona

EN 12602:2008+A1:2013

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 12620:2008

Agregati za beton

EN 12620:2002+A1:2008

Aggregates for concrete

HRN EN 12620:2003

(EN 12620:2002)

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 12676-1:2000

Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama -- 1. dio: Djelovanje i značajke

EN 12676-1:2000

Anti-glare systems for roads -- Part 1: Performance and characteristics

 

1.2.2004.

1.2.2006.

HRN EN 12676-1/A1:2004

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004.

1.2.2006.

HRN EN 12737:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stajske podnice

EN 12737:2004+A1:2007

Precast concrete products -- Floor slats for livestock

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 12764:2008

Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitary appliances -- Specification for whirlpool baths

EN 12764:2004

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 12794:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Piloti za temelje

EN 12794:2005+A1:2007

Precast concrete products -- Foundation piles

HRN EN 12794:2005

(EN 12794:2005)

1.2.2008.

1.2.2009.

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

HRN EN 12809:2008

Kotlovi na kruta goriva -- Nazivna snaga do 50 kW -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 12809:2001

Residential independent boilers fired by solid fuel -- Nominal heat output up to 50 kW -- Requirements and test methods

 

1.7.2005.

1.7.2007.

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 12815:2004

Štednjaci na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 12815:2001

Residential cookers fired by solid fuel -- Requirements and test methods

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 12815:2004/A1:2008

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 12815:2004/Ispr.1:2008

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 12815:2004/A1:2008/Ispr.2:2008

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 12839:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za ograde

EN 12839:2012

Precast concrete products -- Elements for fences

HRN EN 12839:2004

(EN 12839:2001)

1.10.2012.

1.10.2013.

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke

EN 12843:2004

Precast concrete products -- Masts and poles

 

1.9.2005.

1.9.2007.

HRN EN 12859:2011

Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 12859:2011

Gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 12859:2008

(EN 12859:2008)

1.12.2011.

1.12.2012.

HRN EN 12860:2002

Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 12860:2001

Gypsum based adhesives for gypsum blocks -- Definitions, requirements and test methods

 

1.4.2002.

1.4.2003.

HRN EN 12860/AC:2003

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 12878:2005

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- Specifikacije i metode ispitivanja

EN 12878:2005

Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime -- Specifications and methods of test

 

1.3.2006.

1.3.2007.

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 12899-1:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. dio: Stalni znakovi

EN 12899-1:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 1: Fixed signs

 

1.1.2009.

1.1.2013.

HRN EN 12899-2:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 2. dio: Svijetleći prometni stupići

EN 12899-2:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)

 

1.1.2009.

1.1.2013.

HRN EN 12899-3:2008

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi

EN 12899-3:2007

Fixed, vertical road traffic signs -- Part 3: Delineator posts and retroreflectors

 

1.1.2009.

1.1.2013.

HRN EN 12951:2008

Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Trajno postavljene krovne ljestve -- Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja

EN 12951:2004

Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 12966-1:2011

Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi -- 1. dio: Norma za proizvod

EN 12966-1:2005+A1:2009

Road vertical signs -- Variable message traffic signs -- Part 1: Product standard

 

1.8.2010.

1.8.2010.

HRN EN 13024-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 13024-2:2004

Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13043:2003

Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina

EN 13043:2002

Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas

 

1.7.2003.

1.6.2004.

HRN EN 13043:2003/AC:2006

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

EN 13055-1:2002

Lightweight aggregates -- Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

 

1.3.2003.

1.6.2004.

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 13055-2:2007

Lagani agregati -- 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama

EN 13055-2:2004

Lightweight aggregates -- Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments and for unbound and bound applications

 

1.5.2005.

1.5.2006.

HRN EN 13063-1:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe

EN 13063-1:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance

HRN EN 13063-1:2006

(EN 13063-1:2005)

1.5.2008.

1.5.2009.

HRN EN 13063-2:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima

EN 13063-2:2005+A1:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 2: Requirements and test methods under wet conditions

HRN EN 13063-2:2005

(EN 13063-2:2005)

1.5.2008.

1.5.2009.

HRN EN 13063-3:2008

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima -- 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave

EN 13063-3:2007

Chimneys -- System chimneys with clay/ceramic flue liners -- Part 3: Requirements and test methods for air flue system chimneys

 

1.5.2008.

1.5.2009.

HRN EN 13069:2005

Dimnjaci -- Glineni/keramički vanjski plaštevi za sustave dimnjaka -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 13069:2005

Chimneys -- Clay/ceramic outer walls for system chimneys -- Requirements and test methods

 

1.5.2006.

1.5.2007.

HRN EN 13084-5:2008

Samostojeći dimnjaci -- 5. dio: Materijali za zidane cijevi -- Specifikacija proizvoda

EN 13084-5:2005

Free-standing chimneys -- Part 5: Material for brick liners -- Product specifications

 

1.4.2006.

1.4.2007.

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 13084-7:2012

Samostojeći dimnjaci -- 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima

EN 13084-7:2012

Free-standing chimneys -- Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners

HRN EN 13084-7:2008

(EN 13084-7:2005)

1.9.2013.

1.9.2013.

HRN EN 13101:2007

Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti

EN 13101:2002

Steps for underground man entry chambers -- Requirements, marking, testing and evaluation of conformity

 

1.8.2003.

1.8.2004.

HRN EN 13108-1:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton

EN 13108-1:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 1: Asphalt Concrete

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-2:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve

EN 13108-2:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 2: Asphalt Concrete for very thin layers

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-3:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 3. dio: Meki asfalt

EN 13108-3:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 3: Soft Asphalt

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-3:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-4:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt)

EN 13108-4:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 4: Hot Rolled Asphalt

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-5:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt)

EN 13108-5:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 5: Stone Mastic Asphalt

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-6:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 6. dio: Lijevani asfalt

EN 13108-6:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 6: Mastic Asphalt

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13108-7:2007

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 7. dio: Porozni asfalt

EN 13108-7:2006

Bituminous mixtures -- Material specifications -- Part 7: Porous Asphalt

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 13139:2003

Agregati za mort

EN 13139:2002

Aggregates for mortar

 

1.3.2003.

1.6.2004.

HRN EN 13139:2003/AC:2006

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 13160-1:2004

Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela

EN 13160-1:2003

Leak detection systems -- Part 1: General principles

 

1.3.2004.

1.3.2005.

HRN EN 13162:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija

EN 13162:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 13162:2012

(EN 13162:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13163:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 13163:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded polystyrene (EPS) products -- Specification

HRN EN 13163:2012

(EN 13163:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13164:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 13164:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 13164:2012

(EN 13164:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13165:2016

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija

EN 13165:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made rigid polyurethane foam (PU) products -- Specification

HRN EN 13165:2015

(EN 13165:2012+

A1:2015)

14.10.2016.

14.10.2017.

HRN EN 13166:2016

Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 13166:2012+A2:2016

Thermal insulation products for buildings -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 13166:2015

(EN 13166:2012+

A1:2015)

14.10.2016.

14.10.2017.

HRN EN 13167:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 13167:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 13167:2012

(EN 13167:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13168:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija

EN 13168:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool (WW) products -- Specification

HRN EN 13168:2012

(EN 13168:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13169:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija

EN 13169:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made expanded perlite board (EPB) products -- Specification

HRN EN 13169:2012

(EN 13169:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13170:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija

EN 13170:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification

HRN EN 13170:2012

(EN 13170:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13171:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija

EN 13171:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood fibre (WF) products -- Specification

HRN EN 13171:2012

(EN 13171:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 13224:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Rebrasti stropni elementi

EN 13224:2011

Precast concrete products -- Ribbed floor elements

HRN EN 13224:2008

(EN 13224:2004+

A1:2007)

1.8.2012.

1.8.2013.

HRN EN 13225:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Linijski konstrukcijski elementi

EN 13225:2013

Precast concrete products -- Linear structural elements

HRN EN

13225:2005

(EN 13225:2004)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 13229:2004

Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13229:2001

Inset appliances including open fires fired by solid fuels -- Requirements and test methods

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 13229:2004/A1:2008

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13229:2004/A2:2008

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 13229:2004/Ispr.1:2008

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007.

1.7.2007.

HRN EN 13229:2004/A2:2008/Ispr.2:2008

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 13240:2004

Grijalice prostora na kruto gorivo -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13240:2001

Room heaters fired by solid fuel -- Requirements and test methods

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 13240:2004/A2:2008

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

HRN EN 13240:2004/Ispr.1:2008

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 13240:2004/A2:2008/Ispr.2:2008

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 13241:2016

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke

EN 13241:2003+A2:2016

Industrial, commercial, garage doors and gates -- Product standard, performance characteristics

HRN EN 13241-1:2011

(EN 13241-1:2003+A1:2011)

1.11.2016.

1.11.2017.

HRN EN 13242:2008

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

HRN EN 13242:2003

(EN 13242:2002)

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 13245-2:2008

Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge

EN 13245-2:2008

Plastics -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications -- Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

 

1.7.2010.

1.7.2012.

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010.

1.7.2010.

HRN EN 13249:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni sojevi)

EN 13249:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13249/A1:2005

EN 13249:2000/A1:2005

 

1.11.2005.

1.11.2006.

HRN EN 13250:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica

EN 13250:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of railways

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13250/A1:2005

EN 13250:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13251:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija

EN 13251:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13251/A1:2005

EN 13251:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13252:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima

EN 13252:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in drainage systems

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13252/A1:2005

EN 13252:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13253:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)

EN 13253:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13253/A1:2005

EN 13253:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13254:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13254:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13254/A1:2005

EN 13254:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13254/AC:2004

EN 13254:2000/AC:2003

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13255:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13255:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of canals

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13255/A1:2005

EN 13255:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13255/AC:2004

EN 13255:2000/AC:2003

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13256:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13256:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13256/A1:2005

EN 13256:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13256/AC:2004

EN 13256:2000/AC:2003

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13257:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada

EN 13257:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in solid waste disposals

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13257/A1:2005

EN 13257:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13257/AC:2004

EN 13257:2000/AC:2003

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13263-1:2009

Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silica fume for concrete -- Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria

HRN EN 13263-1:2005

(EN 13263-1:2005)

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 13265:2002

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima tekućeg otpada

EN 13265:2000

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in liquid waste containment projects

 

1.10.2001.

1.10.2002.

HRN EN 13265/A1:2005

EN 13265:2000/A1:2005

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 13265/AC:2004

EN 13265:2000/AC:2003

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13279-1:2008

Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 13279-1:2008

Gypsum binders and gypsum plasters -- Part 1: Definitions and requirements

HRN EN 13279-1:2006

(EN 13279-1:2005)

1.10.2009.

1.10.2010.

HRN EN 13282-1:2013

Hidraulična veziva za ceste -- 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 13282-1:2013

Hydraulic road binders -- Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders -- Composition, specifications and conformity criteria

 

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 13310:2008

Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13310:2003

Kitchen sinks -- Functional requirements and test methods

 

1.2.2004.

1.2.2006.

HRN EN 13341:2011

Nepomični termoplastični spremnici za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva -- Polietilenski spremnici proizvedeni upuhivanjem u kalupe i centrifugalnim lijevanjem te spremnici dobiveni centrifugalnim lijevanjem anionskog polimerizacijskog poliamida 6 -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13341:2005+A1:2011

Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels -- Blow moulded and rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically polymerized polyamide 6 -- Requirements and test methods

HRN EN 13341:2008

(EN 13341:2005)

1.10.2011.

1.10.2011.

HRN EN 13361:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana

EN 13361:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13361:2005/A1:2008

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 13362:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala

EN 13362:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of canals

 

1.2.2006.

1.2.2007.

HRN EN 13383-1:2003

Kamenozaštite -- 1. dio: Specifikacije

EN 13383-1:2002

Armourstone -- Part 1: Specification

 

1.3.2003.

1.6.2004.

HRN EN 13383-1:2003/AC:2006

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.


Granična vrijednost za gustoću utvrđena u klauzuli 5.2 (norme EN 13383-1:2002) isključuje se iz područja primjene upućivanja. (Odluka Komisije 2016/1610)

HRN EN 13407:2008

Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 13407:2006

Wall-hung urinals -- Functional requirements and test methods

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 13450:2003

Agregati za željeznički tucanik

EN 13450:2002

Aggregates for railway ballast

 

1.10.2003.

1.6.2004.

HRN EN 13450:2003/AC:2006

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 13454-1:2006

Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata -- 1.dio: Definicije i zahtjevi

EN 13454-1:2004

Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate -- Part 1: Definitions and requirements

 

1.7.2005.

1.7.2006.

HRN EN 13479:2007

Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje -- Opća norma za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem

EN 13479:2004

Welding consumables -- General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials

 

1.10.2005.

1.10.2006.

HRN EN 13491:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina

EN 13491:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13491:2005/A1:2008

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 13492:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu

EN 13492:2004

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13492:2005/A1:2008

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 13493:2005

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada

EN 13493:2005

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 13502:2004

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za glinene/keramičke izlazne nastavke

EN 13502:2002

Chimneys -- Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals

 

1.8.2003.

1.8.2004.

HRN EN 13561:2008

Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13561:2004+A1:2008

External blinds -- Performance requirements including safety

EN 13561:2004

1.8.2009.

1.8.2010.

HRN EN 13564-1:2008

Uređaji protiv poplave za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi

EN 13564-1:2002

Anti-flooding devices for buildings -- Part 1: Requirements

 

1.5.2003.

1.5.2004.

HRN EN 13616:2004

Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva

EN 13616:2004

Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels

 

1.5.2005.

1.5.2006.

HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 13658-1:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke

EN 13658-1:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Internal plastering

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 13658-2:2006

Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke

EN 13658-2:2005

Metal lath and beads -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: External rendering

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 13659:2008

Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost

EN 13659:2004+A1:2008

Shutters -- Performance requirements including safety

EN 13659:2004

1.8.2009.

1.8.2010.

HRN EN 13693:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi

EN 13693:2004+A1:2009

Precast concrete products -- Special roof elements

HRN EN 13693:2005

(EN 13693:2004)

1.5.2010.

1.5.2011.

HRN EN 13707:2009

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke

EN 13707:2004+A2:2009

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

 

1.4.2010.

1.10.2010.

HRN EN 13747:2010

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave

EN 13747:2005+A2:2010

Precast concrete products -- Floor plates for floor systems

HRN EN 13747:2008

(EN 13747:2005+

A1:2008)

1.1.2011.

1.1.2011.

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu

EN 13748-1:2004

Terrazzo tiles -- Part 1: Terrazzo tiles for internal use

 

1.6.2005.

1.10.2006.

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006.

1.10.2006.

HRN EN 13748-1:2004/AC:2007

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005.

1.6.2005.

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu

EN 13748-2:2004

Terrazzo tiles -- Part 2: Terrazzo tiles for external use

 

1.4.2005.

1.4.2006.

HRN EN 13808:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija

EN 13808:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cationic bituminous emulsions

HRN EN

13808:2005

(EN 13808:2005)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 13813:2003

Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi

EN 13813:2002

Screed material and floor screeds -- Screed material -- Properties and requirements

 

1.8.2003.

1.8.2004.

HRN EN 13815:2008

Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13815:2006

Fibrous gypsum plaster casts -- Definitions, requirements and test methods

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 13830:2008

Ovješene fasade -- Norma za proizvod

EN 13830:2003

Curtain walling -- Product standard

 

1.12.2004.

1.12.2005.

HRN EN 13859-1:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova

EN 13859-1:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 1: Underlays for discontinuous roofing

 

1.4.2011.

1.4.2012.

HRN EN 13859-2:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove

EN 13859-2:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Definitions and characteristics of underlays -- Part 2: Underlays for walls

 

1.4.2011.

1.4.2012.

HRN EN 13877-3:2005

Betonski kolnici -- 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima

EN 13877-3:2004

Concrete pavements -- Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13915:2008

Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13915:2007

Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core -- Definitions, requirements and test methods

 

1.6.2008.

1.6.2009.

HRN EN 13924:2007

Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene

EN 13924:2006

Bitumen and bituminous binders -- Specifications for hard paving grade bitumens

 

1.1.2010.

1.1.2011.

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

HRN EN 13950:2014

Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13950:2014

Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

13950:2008

(EN 13950:2005)

13.2.2015.

13.2.2016.

HRN EN 13956:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke

EN 13956:2012

Flexible sheet for waterproofing -- Plastic and rubber sheets for roof waterproofing -- Definitions and characteristics

HRN EN 13956:2005

(EN 13956:2005)

1.10.2013.

1.10.2013.

HRN EN 13963:2007

Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 13963:2005

Jointing materials for gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

 

1.3.2006.

1.3.2007.

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 13964:2014

Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 13964:2014

Suspended ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 13964:2007

(EN 13964:2004)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 13967:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13967:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet -- Definitions and characteristics

HRN EN 13967:2005

(EN 13967:2004)

1.3.2013.

1.7.2013.

HRN EN 13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke

EN 13969:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets -- Definitions and characteristics

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13969:2005/A1:2008

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13970:2004

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen water vapour control layers -- Definitions and characteristics

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 13970:2005/A1:2008

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 13978-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Predgotovljene betonske garaže -- 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija

EN 13978-1:2005

Precast concrete products -- Precast concrete garages -- Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions

 

1.3.2006.

1.3.2008.

HRN EN 13984:2013

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke

EN 13984:2013

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber vapour control layers -- Definitions and characteristics

HRN EN 13984:2005

(EN 13984:2004)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 13986:2015

Ploče na osnovi drva za uporabu u graditeljstvu -- Karakteristike, ocjenjivanje sukladnosti i označivanje

EN 13986:2004+A1:2015

Wood-based panels for use in construction -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 13986:2008

(EN 13986:2004) 

13.11.2015.

13.11.2016.

HRN EN 14016-1:2008

Veziva za magnezitne estrihe -- Kaustični magnezij i magnezijev klorid -- 1. dio: Definicije i zahtjevi

EN 14016-1:2004

Binders for magnesite screeds -- Caustic magnesia and magnesium chloride -- Part 1: Definitions, requirements

 

1.12.2004.

1.12.2005.

HRN EN 14023:2010

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene

EN 14023:2010

Bitumen and bituminous binders -- Specification framework for polymer modified bitumens

 

1.1.2011.

1.1.2012.

HRN EN 14037-1:2004

Stropno ugradive zračeće grijaće ploče punjene vodom temperature niže od 120 °C -- 1. dio: Tehničke značajke i zahtjevi

EN 14037-1:2003

Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 °C -- Part 1: Technical specifications and requirements

 

1.2.2004.

1.2.2005.

HRN EN 14041:2008

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke

EN 14041:2004

Resilient, textile and laminate floor coverings -- Essential characteristics

 

1.1.2006.

1.1.2007.

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 14055:2011

Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara

EN 14055:2010

WC and urinal flushing cisterns

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 14063-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14063-1:2004

Thermal insulation products -- In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

 

1.6.2005.

1.6.2006.

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 14064-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje

EN 14064-1:2010

Thermal insulation products for buildings -- In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products -- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

 

1.12.2010.

1.12.2011.

HRN EN 14080:2013

Drvene konstrukcije -- Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo -- Zahtjevi

EN 14080:2013

Timber structures -- Glued laminated timber and glued solid timber -- Requirements

HRN EN

14080:2006

(EN 14080:2005)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 14081-1:2011

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14081-1:2005+A1:2011

Timber structures -- Strength graded structural timber with rectangular cross section -- Part 1: General requirements

HRN EN 14081-1:2006

(EN 14081-1:2005)

1.10.2011.

31.12.2011.

HRN EN 14178-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod

EN 14178-2:2004

Glass in building -- Basic alkaline earth silicate glass products -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 14179-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14179-2:2005

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 14188-1:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase

EN 14188-1:2004

Joint fillers and sealants -- Part 1: Specifications for hot applied sealants

 

1.7.2005.

1.1.2007.

HRN EN 14188-2:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase

EN 14188-2:2004

Joint fillers and sealants -- Part 2: Specifications for cold applied sealants

 

1.10.2005.

1.1.2007.

HRN EN 14188-3:2007

Brtveni umetci i (brtvene) mase -- 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve

EN 14188-3:2006

Joint fillers and sealants -- Part 3: Specifications for preformed joint seals

 

1.11.2006.

1.11.2007.

HRN EN 14190:2015

Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14190:2014

Gypsum board products from reprocessing -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN

14190:2008

(EN 14190:2005)

13.2.2015.

13.2.2016.

HRN EN 14195:2007

Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14195:2005

Metal framing components for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

 

1.1.2006.

1.1.2007.

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

HRN EN 14209:2008

Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14209:2005

Preformed plasterboard cornices -- Definitions, requirements and test methods

 

1.9.2006.

1.9.2007.

HRN EN 14216:2015

Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije

EN 14216:2015

Cement -- Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements

HRN EN 14216:2006

(EN 14216:2004)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 14229:2010

Konstrukcijsko drvo -- Drveni stupovi za nadzemne vodove

EN 14229:2010

Structural timber -- Wood poles for overhead lines

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 14246:2006

Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja

EN 14246:2006

Gypsum elements for suspended ceilings -- Definitions, requirements and test methods

 

1.4.2007.

1.4.2008.

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 14250:2010

Drvene konstrukcije -- Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama

EN 14250:2010

Timber structures -- Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners

HRN EN 14250:2006

(EN 14250:2004)

1.11.2010.

1.11.2010.

HRN EN 14296:2008

Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje

EN 14296:2005

Sanitary appliances -- Communal washing troughs

 

1.3.2006.

1.3.2008.

HRN EN 14303:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija

EN 14303:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made mineral wool (MW) products -- Specification

HRN EN 14303:2010

(EN 14303:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14304:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija

EN 14304:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products -- Specification

HRN EN 14304:2010

(EN 14304:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14305:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija

EN 14305:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made cellular glass (CG) products -- Specification

HRN EN 14305:2010

(EN 14305:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14306:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- Specifikacija

EN 14306:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made calcium silicate (CS) products -- Specification

HRN EN 14306:2010

(EN 14306:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14307:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14307:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products -- Specification

HRN EN 14307:2010

(EN 14307:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14308:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija

EN 14308:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Specification

HRN EN 14308:2010

(EN 14308:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14309:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14309:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

HRN EN 14309:2010

(EN 14309:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14313:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 14313:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made polyethylene foam (PEF) products -- Specification

HRN EN 14313:2010

(EN 14313:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14314:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija

EN 14314:2009+A1:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made phenolic foam (PF) products -- Specification

HRN EN 14314:2010

(EN 14314:2009)

1.11.2013.

1.11.2013.

HRN EN 14315-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14315-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

 

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 14316-1:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje

EN 14316-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1.6.2005.

1.6.2006.

HRN EN 14317-1:2009

Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe

EN 14317-1:2004

Thermal insulation products for buildings -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1.6.2005.

1.6.2006.

HRN EN 14318-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14318-1:2013

Thermal insulating products for buildings -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

 

1.11.2013.

1.11.2014.

HRN EN 14319-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje

EN 14319-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed dispensed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products -- Part 1: Specification for the rigid foam dispensed system before installation

 

1.11.2013

1.11.2014.

HRN EN 14320-1:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje

EN 14320-1:2013

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations -- In-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products -- Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

 

1.11.2013

1.11.2014.

HRN EN 14321-2:2008

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 14321-2:2005

Glass in building -- Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard

 

1.6.2006.

1.6.2007.

HRN EN 14339:2007

Podzemni protupožarni hidranti

EN 14339:2005

Underground fire hydrants

 

1.5.2006.

1.5.2007.

HRN EN 14342:2013

Drvene podne obloge -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14342:2013

Wood flooring and parquet -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14342:2008

(EN 14342:2005+

A1:2008)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 14351-1:2016

Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1.dio: Prozori i vanjska pješačka vrata

EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows and doors -- Product standard, performance characteristics -- Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

HRN EN 14351-1:2010

(EN 14351-1:2006+A1:2010)

1.11.2016.

1.11.2017.


Rečenica o »sposobnosti ispuštanja« u klauzuli 1., području primjene (norme EN 14351-1:2006+A2:2016) isključuje se iz područja primjene upućivanja.

HRN EN 14353:2010

Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14353:2007+A1:2010

Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14353:2008

(EN 14353:2007)

1.11.2010.

1.11.2010.

HRN EN 14374:2006

Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtjevi

EN 14374:2004

Timber structures -- Structural laminated veneer lumber -- Requirements

 

1.9.2005.

1.9.2006.

HRN EN 14384:2007

Nadzemni protupožarni hidranti

EN 14384:2005

Pillar fire hydrants

 

1.5.2006.

1.5.2007.

HRN EN 14388:2007

Barijere za zaštitu od buke s cesta -- Specifikacije

EN 14388:2005

Road traffic noise reducing devices -- Specifications

 

1.5.2006.

1.5.2007.

HRN EN 14388:2007/Ispr.1:2008

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 14396:2008

Učvršćene ljestve za okna

EN 14396:2004

Fixed ladders for manholes

 

1.12.2004.

1.12.2005.

HRN EN 14399-1:2015

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 14399-1:2015

High strength structural bolting assemblies for preloading -- Part 1: General requirements

HRN EN 14399-1:2008

(EN 14399-1:2005)

8.4.2016.

8.4.2017.

HRN EN 14411:2012

Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14411:2012

Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN 14411:2008

(EN 14411:2006)

1.7.2013.

1.7.2014.

HRN EN 14428:2008

Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14428:2004+A1:2008

Shower enclosures -- Functional requirements and test methods

EN 14428:2004

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 14449:2005

Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod

EN 14449:2005

Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Evaluation of conformity/Product standard

 

1.3.2006.

1.3.2007.

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

HRN EN 14471:2015

Dimnjaci -- Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14471:2013+A1:2015

Chimneys -- System chimneys with plastic flue liners -- Requirements and test methods

HRN EN 14471:2013

(EN 14471:2013)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 14496:2008

Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

EN 14496:2005

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and plasterboards -- Definitions, requirements and test methods

 

1.9.2006.

1.9.2007.

HRN EN 14509:2013

Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije

EN 14509:2013

Self-supporting double skin metal faced insulating panels -- Factory made products -- Specifications

HRN EN

14509:2008

(EN 14509:2006)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 14516:2010

Kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14516:2006+A1:2010

Baths for domestic purposes

 

1.5.2011.

1.5.2012.

HRN EN 14527:2010

Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu

EN 14527:2006+A1:2010

Shower trays for domestic purposes

 

1.5.2011.

1.5.2012.

HRN EN 14528:2008

Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14528:2007

Bidets -- Functional requirements and test methods

EN 14528:2005

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14545:2008

Drvene konstrukcije -- Neštapasti spojni elementi -- Zahtjevi

EN 14545:2008

Timber structures -- Connectors -- Requirements

 

1.8.2009.

1.8.2010.

HRN EN 14566:2010

Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems -- Definitions, requirements and test methods

HRN EN 14566:2008

(EN 14566:2008)

1.5.2010.

1.11.2010.

HRN EN 14592:2012

Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi

EN 14592:2008+A1:2012

Timber structures -- Dowel-type fasteners -- Requirements

HRN EN 14592:2008

(EN 14592:2008)

1.3.2013.

1.7.2013.

HRN EN 14604:2008

Uređaji za javljanje dimnog alarma

EN 14604:2005

Smoke alarm devices

 

1.5.2006.

1.8.2008.

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

HRN EN 14647:2006

Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 14647:2005

Calcium aluminate cement -- Composition, specifications and conformity criteria

 

1.8.2006.

1.8.2007.

HRN EN 14647:2006/AC:2007

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

HRN EN 14680:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14680:2006

Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems -- Specifications

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14688:2008

Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode

EN 14688:2006

Sanitary appliances -- Wash basins -- Functional requirements and test methods

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14695:2010

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina -- Definicije i značajke

EN 14695:2010

Flexible sheets for waterproofing -- Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete -- Definitions and characteristics

 

1.10.2010.

1.10.2011.

HRN EN 14716:2008

Rastezljivi stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14716:2004

Stretched ceilings -- Requirements and test methods

 

1.10.2005.

1.10.2006.

HRN EN 14782:2008

Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14782:2006

Self-supporting metal sheet for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

 

1.11.2006.

1.11.2007.

HRN EN 14783:2013

Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi

EN 14783:2013

Fully supported metal sheet and strip for roofing, external cladding and internal lining -- Product specification and requirements

HRN EN

14783:2008

(EN 14783:2006)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 14785:2008

Grijalice prostora na drvene pelete -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 14785:2006

Residential space heating appliances fired by wood pellets -- Requirements and test methods

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 14800:2008

Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 14800:2007

Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using gaseous fuels

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14814:2008

Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije

EN 14814:2007

Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure -- Specifications

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14843:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stube

EN 14843:2007

Precast concrete products -- Stairs

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14844:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Okvirni propusti

EN 14844:2006+A2:2011

Precast concrete products -- Box culverts

HRN EN 14844:2008

(EN 14844:2006+

A1:2008)

1.9.2012.

1.9.2013.

HRN EN 14846:2008

Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 14846:2008

Building hardware -- Locks and latches -- Electromechanically operated locks and striking plates -- Requirements and test methods

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 14889-1:2007

Vlakna za beton -- 1. dio: Čelična vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-1:2006

Fibres for concrete -- Part 1: Steel fibres -- Definitions, specifications and conformity

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 14889-2:2008

Vlakna za beton -- 2. dio: Polimerna vlakna -- Definicije, specifikacije i sukladnost

EN 14889-2:2006

Fibres for concrete -- Part 2: Polymer fibres -- Definitions, specifications and conformity

 

1.6.2007.

1.6.2008.

HRN EN 14891:2012

Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje

EN 14891:2012

Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives -- Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation

 

1.3.2013.

1.3.2014.

HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

HRN EN 14904:2006

Površine sportskih terena -- Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija

EN 14904:2006

Surfaces for sports areas -- Indoor surfaces for multi-sports use -- Specification

 

1.2.2007.

1.2.2008.

HRN EN 14909:2012

Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14909:2012

Flexible sheets for waterproofing -- Plastic and rubber damp proof courses -- Definitions and characteristics

HRN EN 14909:2008

(EN 14909:2006)

1.3.2013.

1.7.2013.

HRN EN 14915:2013

Zidne i stropne obloge od cjelovitoga drva -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje

EN 14915:2013

Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking

HRN EN

14915:2008

(EN 14915:2006)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 14933:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija

EN 14933:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification

 

1.7.2008.

1.7.2009.

HRN EN 14934:2008

Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija

EN 14934:2007

Thermal insulation and light weight fill products for civil engineering applications -- Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) -- Specification

 

1.7.2008.

1.7.2009.

HRN EN 14963:2008

Krovne obloge -- Neprekinuti plastični svjetlarnici nosivih profila ili bez njih -- Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja

EN 14963:2006

Roof coverings -- Continuous rooflights of plastics with or without upstands -- Classification, requirements and test methods

 

1.8.2009.

1.8.2012.

HRN EN 14964:2008

Krute podloge za prekidano pokrivanje krovova -- Definicije i značajke

EN 14964:2006

Rigid underlays for discontinuous roofing -- Definitions and characteristics

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14967:2008

Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke

EN 14967:2006

Flexible sheets for waterproofing -- Bitumen damp proof courses -- Definitions and characteristics

 

1.3.2007.

1.3.2008.

HRN EN 14989-1:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6

EN 14989-1:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 1: Vertical air/flue terminals for C6-type appliances

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14989-2:2008

Dimnjaci -- Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja -- 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima

EN 14989-2:2007

Chimneys -- Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications -- Part 2: Flue and air supply ducts for room sealed appliances

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 14991:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za temelje

EN 14991:2007

Precast concrete products -- Foundation elements

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 14992:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za zidove

EN 14992:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Wall elements

HRN EN 14992:2008

(EN 14992:2007)

1.4.2013.

1.7.2013.

HRN EN 15037-1:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 1. dio: Nosači

EN 15037-1:2008

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 1: Beams

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 15037-2:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 2. dio: Betonski blokovi

EN 15037-2:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 2: Concrete blocks

 

1.12.2011.

1.12.2012.

HRN EN 15037-3:2011

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 3. dio: Glineni blokovi

EN 15037-3:2009+A1:2011

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 3: Clay blocks

 

1.12.2011.

1.12.2012.

HRN EN 15037-4:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 4. dio: Blokovi od ekspandiranog polistirena

EN 15037-4:2010+A1:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 4: Expanded polystyrene blocks

HRN EN

15037-4:2010

(EN 15037-4:2010)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15037-5:2013

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) -- 5. dio: Lagani blokovi za jednostavnu oplatu

EN 15037-5:2013

Precast concrete products -- Beam-and-block floor systems -- Part 5: Lightweight blocks for simple formwork

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15048-1:2008

Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja -- 1. dio: Opći zahtjevi

EN 15048-1:2007

Non-preloaded structural bolting assemblies -- Part 1: General requirements

 

1.1.2008.

1.10.2009.

HRN EN 15050:2012

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za mostove

EN 15050:2007+A1:2012

Precast concrete products -- Bridge elements

HRN EN 15050:2008

(EN 15050:2007)

1.12.2012.

1.12.2012.

HRN EN 15069:2008

Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja

EN 15069:2008

Safety gas connection valves for metal hose assemblies used for the connection of domestic appliances using gaseous fuel

 

1.1.2009.

1.1.2010.

HRN EN 15088:2008

Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku

EN 15088:2005

Aluminium and aluminium alloys -- Structural products for construction works -- Technical conditions for inspection and delivery

 

1.10.2006.

1.10.2007.

HRN EN 15102:2011

Dekorativni zidni pokrovi -- Role i ploče

EN 15102:2007+A1:2011

Decorative wall coverings -- Roll and panel form

HRN EN 15102:2008

(EN 15102:2007)

1.7.2012.

1.7.2012.

HRN EN 15129:2011

Protupotresne naprave

EN 15129:2009

Anti-seismic devices

 

1.8.2010.

1.8.2011.

HRN EN 15167-1:2007

Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15167-1:2006

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout -- Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria

 

1.1.2008.

1.1.2009.

HRN EN 15250:2008

Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline -- Zahtjevi i ispitne metode

EN 15250:2007

Slow heat release appliances fired by solid fuel -- Requirements and test methods

 

1.1.2008.

1.1.2010.

HRN EN 15258:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Elementi za potporne zidove

EN 15258:2008

Precast concrete products -- Retaining wall elements

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 15274:2015

Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15274:2015

General purpose adhesives for structural assembly -- Requirements and test methods

HRN EN 15274:2008

(EN 15274:2007)

13.11.2015.

13.11.2016.

HRN EN 15275:2015

Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama

EN 15275:2015

Structural adhesives -- Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures

HRN EN 15275:2008

(EN 15275:2007)

13.11.2015.

13.11.2016.

HRN EN 15283-1:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala

EN 15283-1:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 1: Gypsum boards with mat reinforcement

HRN EN 15283-1:2008

(EN 15283-1:2008)

1.6.2010.

1.6.2011.

HRN EN 15283-2:2010

Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče

EN 15283-2:2008+A1:2009

Gypsum boards with fibrous reinforcement -- Definitions, requirements and test methods -- Part 2: Gypsum fibre boards

HRN EN 15283-2:2008

(EN 15283-2:2008)

1.6.2010.

1.6.2011.

HRN EN 15285:2008

Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske)

EN 15285:2008

Agglomerated stone -- Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)

 

1.1.2009.

1.1.2010.

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

HRN EN 15286:2013

Kameni aglomerat -- Ploče i pločice za oblaganje zidova (unutarnje i vanjsko)

EN 15286:2013

Agglomerated stone -- Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15322:2013

Bitumen i bitumenska veziva -- Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva

EN 15322:2013

Bitumen and bituminous binders -- Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders

HRN EN

15322:2010

(EN 15322:2009)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15368:2010

Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene -- Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulic binder for non-structural applications -- Definition, specifications and conformity criteria

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 15381:2008

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama

EN 15381:2008

Geotextiles and geotextile-related products -- Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

 

1.1.2010.

1.1.2011.

HRN EN 15382:2013

Geosintetičke barijere -- Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji objekata prometne infrastrukture

EN 15382:2013

Geosynthetic barriers -- Characteristics required for use in transportation infrastructure

HRN EN

15382:2008

(EN 15382:2008)

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15435:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15435:2008

Precast concrete products -- Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

 

1.2.2009.

1.2.2010.

HRN EN 15497:2014

Konstrukcijsko zupčasto spojeno cjelovito drvo -- Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje

EN 15497:2014

Structural finger jointed solid timber -- Performance requirements and minimum production requirements

 

10.10.2014.

10.10.2015.

HRN EN 15498:2008

Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba

EN 15498:2008

Precast concrete products -- Wood-chip concrete shuttering blocks -- Product properties and performance

 

1.2.2009.

1.2.2010.

HRN EN 15501:2013

Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV) -- Specifikacija

EN 15501:2013

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- Factory made expanded perlite (EP) and exfoliated vermiculite (EV) products -- Specification

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15599-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15599-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1.4.2011.

1.4.2012.

HRN EN 15600-1:2010

Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje

EN 15600-1:2010

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products -- Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation

 

1.4.2011.

1.4.2012.

HRN EN 15650:2010

Ventilacija u zgradama -- Protupožarne zaklopke

EN 15650:2010

Ventilation for buildings -- Fire dampers

 

1.9.2011.

1.9.2012.

HRN EN 15651-1:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 1. dio: Brtvila za elemente pročelja

EN 15651-1:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 1: Sealants for facade elements

 

1.7.2013.

1.7.2014.

HRN EN 15651-2:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 2. dio: Brtvila za staklene stijene

EN 15651-2:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 2: Sealants for glazing

 

1.7.2013.

1.7.2014.

HRN EN 15651-3:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija

EN 15651-3:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 3: Sealants for sanitary joints

 

1.7.2013.

1.7.2014.

HRN EN 15651-4:2012

Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 4. dio: Brtvila za pješačke staze

EN 15651-4:2012

Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways -- Part 4: Sealants for pedestrian walkways

 

1.7.2013.

1.7.2014.

HRN EN 15682-2:2013

Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15682-2:2013

Glass in building -- Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15683-2:2014

Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrij-kalcij-silikatno sigurnosno U-staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod

EN 15683-2:2013

Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard

 

8.8.2014.

8.8.2015.

HRN EN 15732:2012

Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) Proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline (LWA)

EN 15732:2012

Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) -- Expanded clay lightweight aggregate products (LWA)

 

1.8.2013.

1.8.2014.

HRN EN 15743:2015

Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfated cement -- Composition, specifications and conformity criteria 

HRN EN 15743:2010

(EN 15743:2010) 

13.11.2015.

13.11.2016.

HRN EN 15814:2015

Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi

EN 15814:2011+A2:2014

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing -- Definitions and requirements

HRN EN 15814:2012

(EN 15814:2011+

A1:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 15821:2010

Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 15821:2010

Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs -- Requirements and test methods

 

1.7.2011.

1.7.2012.

HRN EN 15824:2009

Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva

EN 15824:2009

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders

 

1.4.2010.

1.4.2011.

HRN EN 16034:2014

Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima

EN 16034:2014

Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows -- Product standard, performance characteristics -- Fire resisting and/or smoke control characteristics

 

1.11.2016.

1.11.2019.


NAPOMENA: Norma EN 16034:2014 primjenjuje se samo zajedno s normom EN 13241-1:2003+A2:2016 ili s normom EN 14351-1:2006+A2:2016

HRN EN 16069:2015

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija

EN 16069:2012+A1:2015

Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of polyethylene foam (PEF) -- Specification

HRN EN 16069:2012

(EN 16069:2012)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 16153:2015

Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja

EN 16153:2013+A1:2015

Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings -- Requirements and test methods

HRN EN 16153:2013

(EN 16153:2013)

10.7.2015.

10.7.2016.

HRN EN 50575:2014

Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli -- Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara

EN 50575:2014

Power, control and communication cables -- Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

 

10.6.2016.

1.7.2017.

HRN EN 50575:2014/A1:2016

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016.

1.7.2017.Napomena:

– Upućivanja na ispravke ».../AC:YYYY« objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

PRILOG 2

POPIS EUROPSKIH DOKUMENATA ZA OCJENJIVANJE

Uputa na europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Uputa na zamijenjeni europski dokument za ocjenjivanje i naziv tog dokumenta

Opaske

1.

EAD 010001-00-0301: Gotovi zidni element s točkastim spojnim elementima

   

2.

EAD 020001-00-0405: Višeosovinsko skrivena spojnica skupštine

   

3.

EAD 020002-00-0404: Sustav ostakljivanja balkona (i terasa) bez okomitih okvira

   

4.

EAD 020011-00-0405: Krovni, podni, zidni i stropni otvori za omogućavanje pristupa ili za uporabu kao izlaz u nuždi/vatrootporni ili bez vatrootpornosti

   

5.

EAD 040005-00-1201: Tvornički izrađeni proizvodi za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju od biljnih ili životinjskih vlakana

   

6.

EAD 040016-00-0404: Mrežica od staklenih vlakana za armiranje žbuka na bazi cementa

   

7.

EAD 040048-00-0502: Podloga od gumenih vlakana za zvučnu izolaciju od buke koraka

   

8.

EAD 040065-00-1201: Ploče za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju na bazi ekspandiranog polistirena i cementa

   

9.

EAD 040090-00-1201: Ploče i proizvodi izrađeni kalupnim lijevom od ekspandirane polilaktične kiseline (E-PLA) za toplinsku i/ili zvučnu izolaciju

   

10.

EAD 040138-00-1201: Nevezani toplinsko- i/ili zvučno-izolacijski proizvodi oblikovani na mjestu primjene izrađeni od biljnih vlakana

   

11.

EAD 060001-00-0802: Komplet za montažu sistemskih dimnjaka s keramičkom unutarnjom cijevi klasifikacije T400 (mínimalno) N1 W3 GXX

   

12.

EAD 060003-00-0802: Sklop dimnjaka s glinenom/keramičkom unutarnjom cijevi i sa specifičnom vanjskom stijenkom s klasifikacijom T400 (minimalno) N1 W3 GXX

   

13.

EAD 070001-00-0504: Gipskartonska ploča od gipsa za potrebe nosivosti

   

14.

EAD 080002-00-0102: Heksagonalna geomreža bez pojačanja za stabilizaciju nepovezanih granularnih slojeva uklještenjem agregatom

   

15.

EAD 090001-00-0404: Predgotovljene prešane ploče od kamene vune s organskim ili anorganskim zaštitnim slojem i specificiranim pričvrsnim sustavom

   

16.

EAD 090017-00-0404: Okomito zastakljenje s točkastim osloncem

   

17.

EAD 120001-00-0106: Mikroprizmatične retrorefleksibne folije

   

18.

EAD 120003-00-0106: Čelični rasvjetni stupovi

   

19.

EAD 130002-00-0304: Pločasti element od masivnog drva – element od dasaka povezanih moždanicima za nosive elemente građevinskih objekata

   

20.

EAD 130005-00-0304: Pločasti elementi od masivnog drva za nosive elemente u građevinskim objektima

   

21.

EAD 130010-00-0304: Lijepljeno laminirano drvo od bjelogorice – furnirano laminirano drvo od bukovine za nosive konstrukcije

   

22.

EAD 130011-00-0304: Predgotovljeni drveni pločasti element izrađen od mehanički spojenih drvenih gredica koji se koristi kao konstrukcijski element u zgradama

   

23.

EAD 130012-00-0304: Strukturna građa razvrstana prema čvrstoći – četvrtasti trupci s neobrubljenim krajem – kesten

   

24.

EAD 130013-00-0304: Pločasti element od masivnog drva – element od dasaka spojenih utorima i perima obliku lastinog repa za uporabu kao konstrukcijski element u građevinskim objektima

   

25.

EAD 130022-00-0304: Monolitne ili laminirane nosive i oble zidne grede od masivnog drva

   

26.

EAD 130033-00-0603: Čavli i vijci za uporabu u pločama za zabijanje čavala u drvenim konstrukcijama

   

27.

EAD 130167-00-0304: Konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći – četvrtasti trupci s neobrubljenim krajem – četinari

   

28.

EAD 150003-00-0301: Cement visoke čvrstoće

   

29.

EAD 180008-00-0704: Podni odvod – sa izmjenjivim mehaničkog zatvarača

   

30.

EAD 190002-00-0502: Sklop suhomontažnog plivajućeg poda izveden od gotovih, međusobno spojenih elemenata od keramičkih pločica i gumenih obloga

   

31.

EAD 200002-00-0602: Sustav vlačnih šipki

   

32.

EAD 200005-00-0103: Šipovi od konstrukcijskog čelika šupljih poprečnih presjeka s krutim spojevima

   

33.

EAD 200014-00-0103: Priključci žmurja i papuče za sidrenje u stijeni za armiranobetonsko žmurje

   

34.

EAD 200017-00-0302: Vruće valjani proizvodi i strukturne komponente izrađene od čelika stupnja Q235B, Q235D, Q345B i Q345D

   

35.

EAD 200019-00-0102: Gabionski koševi i mreže sa heksagonalnim žičanim pletivom

   

36.

EAD 200022-00-0302: Termo-mehanički valjani proizvodi od čelika izrađeni od zavarivog sitno-zrnatog strukturalnog čelika specijalne kvalitete čelika

   

37.

EAD 200026-00-0102: Čelična žica mreže sustavi za armirano ispune

   

38.

EAD 200039-00-0102: Gabionske košare i madraci od heksagonalne pocinčane žičane mreže

   

39.

EAD 220007-00-0402: Nenosivi limovi i trake od aluminijske legure za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje

   

40.

EAD 220008-00-0402: Okapni profili za terase i balkone

   

41.

EAD 220021-00-0402: Kompleti za svjetlosne tunele

   

42.

EAD 220025-00-0401: Ostakljene konzolne konstrukcije (nadstrešnica/krov)

   

43.

EAD 230004-00-0106: Paneli od prstenaste žičane mreže

   

44.

EAD 230005-00-0106: Paneli od mreže od žičane užadi

   

45.

EAD 230008-00-0106: Dvostruko uvijena čelična žičana mreža, ojačana pomoću užadi ili bez ojačanja

   

46.

EAD 230025-00-0106: Fleksibilni sustavi oblaganja za stabilizaciju pokosa i zaštitu od odrona kamenja

   

47.

EAD 260006-00-0301: Polimerni dodatak za beton

   

48.

EAD 280001-00-0704: Gotova jedinica voda za drenažu ili infiltraciju

   

49.

EAD 290001-00-0701: Cjevovodni sustav za raspodjelu hladne i tople vode u zgradama

   

50.

EAD 320002-01-0605: Lim za fuge sa zaštitnim slojem za radne i prividne fuge u vodootpornom betonu

320002-00-0605

 

51.

EAD 330008-02-0601: Sidreni profili

330008-00-0601

330008-01-0601

 

52.

EAD 330011-00-0601: Prilagodljivi vijci za beton

   

53.

EAD 330012-00-0601: Ubetonirano sidro s čahurom s unutrašnjim navojem

   

54.

EAD 330075-00-0601: Podizni uređaj za dizala

   

55.

EAD 330079-00-0602: Sklopovi za pričvršćivanje za pod za uporabu u rebrastom limu ili otvorenoj šipkastoj rešetci

   

56.

EAD 330080-00-0602: Sklop stezaljke s velikom otpornošću na klizanje (HSR)

   

57.

EAD 330083-00-0601: Svornjak za višestruku uporabu u betonu za primjene u nenosivim konstrukcijama za zabijanje pomoću alata s potisnim punjenjem

   

58.

EAD 330084-00-0601: Čelična ploča sa zalivenim sidrima

   

59.

EAD 330153-00-0602: Svornjak s eksplozivnim punjenjem za spajanje lakih čeličnih profila i limova

   

60.

EAD 340002-00-0204: Paneli od čeličnih žica s integriranom toplinskom izolacijom za čitavu konstrukciju

   

61.

EAD 340006-00-0506: Predgotovljeni sklopovi stubišta

ETAG 008

 

62.

EAD 340020-00-0106: Fleksibilni sklopovi za zadržavanje tokova krupnozrnatog materijala i plitkih klizišta/otvorenih tokova krupnozrnatog materijala

   

63.

EAD 340025-00-0403: Potkonstrukcijski komplet za grijane zgrade

   

64.

EAD 340037-00-0204: Lagani čelični/drveni nosivi krovni elementi

   

65.

EAD 350003-00-1109: Komplet za vatrootporne komunalne instalacijske kanale, koji se sastoji od gotovih spojnih dijelova (izrađenih od mehanički prethodno obloženog čeličnog lima) i pribora

   

66.

EAD 350005-00-1104: Intumescentni proizvodi za protupožarno brtvljenje i zaustavljanje požara

   

67.

EAD 350134-00-1104: Vatrootporni sifon s intumescentnom protupožarnom brtvom (u kombinaciji s prodorom od nehrđajućeg čelika za podni slivnik)