Odluka o imenovanju zamjenice voditelja i člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluka o imenovanju zamjenice voditelja i člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

HRVATSKI SABOR

2211

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ZAMJENICE VODITELJA I ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO-a

I.

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuju se:

za zamjenicu voditelja

dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ

za člana

NENAD STAZIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-04/23

Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.