Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

HRVATSKI SABOR

2219

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. stavka 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 73/97. i 174/04.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I.

U Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

za predsjednika

TOMISLAV PANENIĆ

za članove:

dr. sc. JOSIP KRIŽANIĆ

JOSIP ĐAKIĆ

ROBERT JANKOVICS

MARTA LUC-POLANC

MARKO VEŠLIGAJ

ANKA MRAK-TARITAŠ

JASMINKA DEJANOVIĆ, članica iz Ministarstva financija

MILJENKO RAKIĆ, član iz Ministarstva poljoprivrede

BOŽICA MARKOVIĆ, članica iz Hrvatske gospodarske komore

KREŠIMIR FRANČIĆ, član iz osiguravajućeg društva.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-06/37
Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.