Odluka o razrješenju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluka o razrješenju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku

HRVATSKI SABOR

2220

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i točke III. stavka 2. podstavka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku (»Narodne novine«, br. 156/13.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

Razrješuje se član Povjerenstva za fiskalnu politiku doc. dr. sc. SAŠA DREZGIĆ.

Klasa: 021-13/16-07/31
Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.