Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2223

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2015. GODINU

Potvrđuju se Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu.

Klasa: 021-12/16-09/38
Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.