Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra pravosuđa

NN 105/2016 (16.11.2016.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra pravosuđa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2226

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRA PRAVOSUĐA

Razrješuje se RENATA DUKA dužnosti pomoćnice ministra pravosuđa, s danom 11. studenoga 2016. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/16-02/428

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.