Rješenje o imenovanju državne tajnice središnjeg državnog ureda za šport

NN 105/2016 (16.11.2016.), Rješenje o imenovanju državne tajnice središnjeg državnog ureda za šport

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2227

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 45. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNE TAJNICE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Imenuje se JANICA KOSTELIĆ državnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za šport.

Klasa: 080-02/16-01/471

Urbroj: 5030115/1-16-01

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.