Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda Koordinacije za pravosuđe i upravu – tajnika

NN 105/2016 (16.11.2016.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda Koordinacije za pravosuđe i upravu – tajnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2238

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 11. stavka 2. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15 i 99/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA UREDA KOORDINACIJE ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU – TAJNIKA

Imenuje se ROBERT MATIJEVIĆ ravnateljem Ureda Koordinacije za pravosuđe i upravu – tajnikom.

Klasa: 080-02/16-01/450

Urbroj: 5030115/1-16-01

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.