Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost

NN 105/2016 (16.11.2016.), Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2246

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 6. stavka 4. Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (»Narodne novine«, br. 53/12, 56/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Razrješuje se TOMISLAV PANENIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost.

Klasa: 080-02/16-02/422

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.