Rješenje o razrješenju zamjenice predstavnika Republike Hrvatske u Upravnom odboru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

NN 105/2016 (16.11.2016.), Rješenje o razrješenju zamjenice predstavnika Republike Hrvatske u Upravnom odboru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2248

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi sa člankom 3. stavkom 1. Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U UPRAVNOM ODBORU EUROPSKOG CENTRA ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

Razrješuje se LIDIJA VUGRINEC dužnosti zamjenice predstavnika Republike Hrvatske u Upravnom odboru Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Klasa: 080-02/16-02/424

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.