Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 106/2016 (18.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2270

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 9. izvanrednoj sjednici održanoj 16. studenoga 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 129/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16. i 94/16.) u članku 4. iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»Zbog potreba praćenja rada, ugovorni isporučitelji pomagala su obvezni koristiti funkcionalnosti aplikacije za komunikaciju i podršku procesima, propisivanja, odobravanja i izdavanja pomagala.

Programske podrške za spajanje i rad na aplikaciji iz stavka 7. ovoga članka moraju imati važeće odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.

Članak 2.

U Popisu pomagala iz članka 7. stavka 3. podaci pod rednim brojem 368a mijenjaju se i glase:

                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

368a

061206041210

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117

MDH sp.z.o.o.

PAR MAR, Nova ortopedija

Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, MDH sp.z.o.o.

AFO-Fit foot drop orthosis

1

2,3,6

5

NE

kom.

1

8 mj

1 g

2 g

285,00

5%

299,25

I

S/I

SP, LJ

Plastična, gotov proizvod, bez cipele – uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.

                   


                     

«

Podaci pod rednim brojem 386 mijenjaju se i glase:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

386

061209041706

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118

medi GmbH & Co.KG

Rozi Step

Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, medi GmbH & Co. KG

Protect ROM; Protect ROM cool; Medi ROM short; Medi ROM long; Medi ROM cool short; Medi ROM cool long; Medi ROM cool delux; Protect.Co

1

2,3,8

5

NE

kom.

1

 

2 g

2 g

680,40

5%

714,42

I

S

SP, LJ

Elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.

                                           

«

Iza rednog broja 642 dodaje se redni broj 642a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

642a

122103070711

Invalidska kolica za privremenu uporabu 154

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Invalidska kolica za privremenu uporabu, Herdegen SNC

Eagle

1

2, 3, 6, 14*

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

2 god

972,00

5%

1.020,60

I

S

SP, LJ

Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.

                                           

«

Iza rednog broja 652 dodaje se redni broj 652a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

652a

122103070811

Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155

Vassilli

Plasting ortopedija

Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vassilli

Evolution Standard

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

1.053,00

5%

1.105,65

I

S

SP, LJ

Okvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm, balanser protiv prevrtanja.

                                           

«

Iza rednog broja 652a dodaje se redni broj 652b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

652b

122103070812

Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155

Herdegen

Plasting ortopedija

Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Herdegen

Eagle Standard

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

1.053,00

5%

1.105,65

I

S

SP, LJ

Okvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm, balanser protiv prevrtanja.

                                           

«

                                             

Iza rednog broja 662 dodaje se redni broj 662a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

662a

122106070911

Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155

Vassilli

Plasting ortopedija

Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Vassilli

Evolution light

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

3.462,75

5%

3.635,89

I

S

SP, LJ

Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm, balanser protiv prevrtanja.

                                           

«

Iza rednog broja 662a dodaje se redni broj 662b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

662b

122106070912

Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Herdegen SNC

Albatros

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

3.462,75

5%

3.635,89

I

S

SP, LJ

Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm, balanser protiv prevrtanja.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 663 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

663

122106071001

Aktivna invalidska kolica 156

Reha TEAM Progeo

Otos

Aktivna invalidska kolica, Reha TEAM Progeo

Exelle

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 664 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

664

122106071002

Aktivna invalidska kolica 156

Invacare-Küschall

Orto Rea

Aktivna invalidska kolica, Invacare-Küschall

Spin-X, Compact

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 665 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

665

122106071003

Aktivna invalidska kolica 156

Meyra

Famax

Aktivna invalidska kolica, Meyra

Avanti 1.736

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 666 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

666

122106071004

Aktivna invalidska kolica 156

BISCHOFF & BISCHOFF

Salvus

Aktivna invalidska kolica, BISCHOFF & BISCHOFF

REVOLUTION

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 667 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

667

122106071005

Aktivna invalidska kolica 156

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Aktivna invalidska kolica, Otto Bock HealthCare GmbH

Avantgarde CS, 480F64=00000 ; Motus, 480F61=00000-A

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 668 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

668

122106071006

Aktivna invalidska kolica 156

Off Carr S.r.l.

Karl Dietz

Aktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.

VENUS ; VEGA

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 669 mijenjaju se i glase:

                                 

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

669

122106071007

Aktivna invalidska kolica 156

Sunrise Medical

BAUERFEIND

Aktivna invalidska kolica, Sunrise Medical

Easy Life

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.923,63

5%

9.369,81

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Iza rednog broja 669 dodaje se redni broj 669a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

669a

122106071008

Aktivna invalidska kolica 156

Vassilli

Plasting ortopedija

Aktivna invalidska kolica, Vassilli

Evolution activa compact

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

2 god.

5 god.

8.031,26

5%

8.432,82

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini – čičak trakom, štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Iza rednog broja 678 dodaje se redni broj 678a sa sljedećim podacima:

                         

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

678a

122115071110

Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom 157

Vassilli

Plasting ortopedija

Invalidska kolica s pogonom jednom rukom ili polugom, Vassilli

Evolution standard plus; Evolution light plus

1

2, 3

5

NE

kom.

1

   

5 god.

5.472,00

5%

5.745,60

I

S

SP, LJ

Okvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 692 mijenjaju se i glase:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

692

12201071001

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Modularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Otto Bock Healthcare GmbH

Kimba Neo

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

3 god.

17.020,00

5%

17.871,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 692a mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

692a

12201071002

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b

LIW Care Technology

Karl Dietz

Modularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care Technology

Baffin Buggy; Modi Buggy

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

3 god.

15.318,00

5%

16.083,90

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 692b mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

692b

12201071003

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b

Patron

Orto Rea

Modularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Patron

Tom 5 Streeter

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

3 god.

15.318,00

5%

16.083,90

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.

                                           

«

Iza rednog broja 692b dodaje se redni broj 692c sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

692c

12201071004

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b

Thomashilfen

Plasting ortopedija

Modularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Thomashilfen

Easys

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

3 god.

15.318,00

5%

16.083,90

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.

                                           

«

Iza rednog broja 692c dodaje se redni broj 692d sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

692d

12201071005

Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157b

Ormesa

Bauerfeind

Modularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ormesa

BUG kolica (sa sjedalom i osnovicom na 4 kotača 869)

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

 

3 god.

15.318,00

5%

16.083,90

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom, abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.

                                           

«

Iza rednog broja 700 dodaje se redni broj 700a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

700a

122106071406

Dječja standardna invalidska kolica 157

Vassilli

Plasting ortopedija

Dječja standardna invalidska kolica, Vassilli

Evolution light Junior

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

2 god.

2 god.

4.385,76

5%

4.605,05

I

S

SP, LJ

Okvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom, širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 701 mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

701

122106071501

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Sunrise medical

Bauerfeind

Dječja aktivna invalidska kolica, Sunrise Medical

Youngster

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

8.360,00

5%

8.778,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 702 mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

702

122106071502

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Invacare-Küschall

Orto Rea

Dječja aktivna invalidska kolica, Invacare-Küschall

K-Junior (NS)

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

8.360,00

5%

8.778,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 703 mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

703

122106071503

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Meyra

Famax

Dječja aktivna invalidska kolica, Meyra

Avanti 1.736

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

8.360,00

5%

8.778,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 704 mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

704

122106071504

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Dječja aktivna invalidska kolica, Otto Bock HealthCare GmbH

Avantgarde Teen 2, 480F45=30000

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

8.360,00

5%

8.778,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 705 mijenjaju se i glase:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

705

122106071505

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Off Carr S.r.l.

Karl Dietz

Dječja aktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.

CHILDREN 3000

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

8.360,00

5%

8.778,00

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Iza rednog broja 705 dodaje se redni broj 705a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

705a

122106071506

Dječja aktivna invalidska kolica 159

Vassilli

Plasting ortopedija

Dječja aktivna invalidska kolica, Vassilli

Baby Evolution

1

2, 3

5

DA+

kom.

1

1 god.

2 god.

7.524,00

5%

7.900,20

I

S/I

SPPD

Okvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.

                                           

«

Iza rednog broja 736 dodaje se redni broj 736a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

736a

122421071814

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

60,86

25%

76,08

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 736a dodaje se redni broj 736b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

736b

122421071815

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

60,86

25%

76,08

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 748 dodaje se redni broj 748a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

748a

122421071913

Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

54,64

25%

68,30

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 748a dodaje se redni broj 748b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

748b

122421071914

Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

54,64

25%

68,30

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 761 dodaje se redni broj 761a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

761a

122421072014

Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

24,32

25%

30,40

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 761a dodaje se redni broj 761b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

761b

122421072015

Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

24,32

25%

30,40

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 773 dodaje se redni broj 773a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

773a

122421072113

Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

24,93

25%

31,16

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 773a dodaje se redni broj 773b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

773b

122421072114

Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

24,93

25%

31,16

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 788 brišu se:

                                   

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

788

122421072215

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Otto Bock Healthcare GmbH

Puna guma prednja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF02/KF03; KF02/KF04)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

307,00

25%

383,75

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 789a brišu se:

                                   

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789a

122421072217

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

LIW Care Technology

Karl Dietz

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care Technology

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy za prilagodbu i pozicioniranje; Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy za prilagodbu i pozicioniranje

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

3 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 789b brišu se:

                                   

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789b

122421072218

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Patron

Orto Rea

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Patron

Puna guma prednja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789b dodaje se redni broj 789c sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789c

122421072219

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vassilli

Original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

96,96

25%

121,20

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789c dodaje se redni broj 789d sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789d

122421072220

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

Original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

96,96

25%

121,20

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789d dodaje se redni broj 789e sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789e

122421073001

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Otto Bock Healthcare GmbH

Puna guma prednja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF02/KF03; KF02/KF04)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

307,00

25%

383,75

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789e dodaje se redni broj 789f sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789f

122421073002

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

LIW Care Technology

Karl Dietz

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care Technology

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy za prilagodbu i pozicioniranje; Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy za prilagodbu i pozicioniranje

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

3 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789f dodaje se redni broj 789g sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789g

122421073003

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Patron

Orto Rea

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Patron

Puna guma prednja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789g dodaje se redni broj 789h sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789h

122421073004

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Thomashilfen

Plasting ortopedija

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Thomashilfen

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 789h dodaje se redni broj 789i sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

789i

122421073005

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Ormesa

Bauerfeind

Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ormesa

Puna guma prednja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

276,30

25%

345,38

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 803 brišu se:

                                   

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

803

122421072314

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Otto Bock Healthcare GmbH

Puna guma zadnja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF01/KG01/KF03; KF01/KG01/KF04)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

395,40

25%

494,25

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 804a brišu se:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804a

122421072316

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

LIW Care Technology

Karl Dietz

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care Technology

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy; Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

3 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Podaci pod rednim brojem 804b brišu se:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804b

122421072317

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Patron

Orto Rea

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Patron

Puna guma zadnja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804b dodaje se redni broj 804c sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804c

122421072318

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

152,36

25%

190,45

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804c dodaje se redni broj 804d sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804d

122421072319

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

152,36

25%

190,45

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804d dodaje se redni broj 804e sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804e

122421074001

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Otto Bock HealthCare GmbH

Otto Bock Adria

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Otto Bock Healthcare GmbH

Puna guma zadnja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF01/KG01/KF03; KF01/KG01/KF04)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

395,40

25%

494,25

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804e dodaje se redni broj 804f sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804f

122421074002

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

LIW Care Technology

Karl Dietz

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care Technology

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy; Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

3 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804f dodaje se redni broj 804g sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804g

122421074003

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Patron

Orto Rea

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Patron

Puna guma zadnja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804g dodaje se redni broj 804h sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804h

122421074004

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Thomashilfen

Plasting ortopedija

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Thomashilfen

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 804h dodaje se redni broj 804i sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

804i

122421074005

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102

Ormesa

Bauerfeind

Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ormesa

Puna guma zadnja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje

1

4

5

NE

kom.

do 2

 

1,5 god.

355,86

25%

444,83

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 826 dodaje se redni broj 826a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

826a

122418072514

Kočnica za standardna kolica 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Kočnica za standardna kolica, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

85,19

5%

89,45

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 826a dodaje se redni broj 826b sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

826b

122418072515

Kočnica za standardna kolica 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Kočnica za standardna kolica, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

85,19

5%

89,45

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

   


                                     

«

Iza rednog broja 836 dodaje se redni broj 836a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

836a

122418072611

Kočnica za aktivna kolica 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Kočnica za aktivna kolica, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god

2 god.

2 god

441,00

5%

463,05

I

S

SP, LJ

Original. Rezervni dio.

                                           

«

Iza rednog broja 845 dodaje se redni broj 845a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

845a

122418072710

Kočnica za jednu ruku 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Kočnica za jednu ruku, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

2 god.

2 god.

2 god.

1.051,26

5%

1.103,82

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 854 dodaje se redni broj 854a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

854a

122418072810

Kočnica s produžetkom 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Kočnica s produžetkom, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

149,59

5%

157,07

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 867 dodaje se redni broj 867a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

867a

122430072914

Sigurnosni pojas 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Sigurnosni pojas, Vassilli

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

80,41

5%

84,43

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 867a dodaje se redni broj 867b sa sljedećim podacima:

                             

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

867b

122430072915

Sigurnosni pojas 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Sigurnosni pojas, Herdegen SNC

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

80,41

5%

84,43

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 878 dodaje se redni broj 878a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

878a

122430073012

Pojas za trup 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Pojas za trup, Vassilli

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

185,95

5%

195,25

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 878a dodaje se redni broj 878b sa sljedećim podacima:

                             

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

878b

122430073013

Pojas za trup 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Pojas za trup, Herdegen SNC

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

1

1 god.

1 god.

1 god.

185,95

5%

195,25

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 890 dodaje se redni broj 890a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

890a

122430073113

Potporna i rasteretna pelota 162

Vassilli

Plasting ortopedija

Potporna i rasteretna pelota, Vassilli

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

303,37

5%

318,54

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 890a dodaje se redni broj 890b sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

890b

122430073114

Potporna i rasteretna pelota 162

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Potporna i rasteretna pelota, Herdegen SNC

original prema modelu

1

2, 3, 4

5

NE

kom.

do 2

1 god.

1 god.

1 god.

303,37

5%

318,54

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 903 dodaje se redni broj 903a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

903a

122406073214

Naslon za glavu 163

Vassilli

Plasting ortopedija

Naslon za glavu, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

2 god.

2 god.

2 god.

362,65

5%

380,78

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 917 dodaje se redni broj 917a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

917a

122406073315

Oslonac za ruke 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Oslonac za ruke, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

215,46

5%

226,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 917a dodaje se redni broj 917b sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

917b

122406073316

Oslonac za ruke 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Oslonac za ruke, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

215,46

5%

226,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 931 dodaje se redni broj 931a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

931a

122406073415

Oslonac za ruke s podešavanjem visine 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

do 2

2 god.

2 god.

2 god.

415,53

5%

436,31

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 946 dodaje se redni broj 946a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

946a

122406073516

Oslonac za noge 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Oslonac za noge, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

2 god.

2 god.

2 god.

311,65

5%

327,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 946a dodaje se redni broj 946b sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

946b

122406073517

Oslonac za noge 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Oslonac za noge, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

2 god.

2 god.

2 god.

311,65

5%

327,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 960 dodaje se redni broj 960a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

960a

122406073615

Sjedište invalidskih kolica 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Sjedište invalidskih kolica, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

245,93

5%

258,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 960a dodaje se redni broj 960b sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

960b

122406073616

Sjedište invalidskih kolica 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Sjedište invalidskih kolica, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

245,93

5%

258,23

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 974 dodaje se redni broj 974a sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

974a

122406073715

Naslon za leđa 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Naslon za leđa, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

245,86

5%

258,15

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 974a dodaje se redni broj 974b sa sljedećim podacima:

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

974b

122406073716

Naslon za leđa 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Naslon za leđa, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

245,86

5%

258,15

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 985 dodaje se redni broj 985a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

985a

122406073812

Sjedište – aktivna akolica 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Sjedište – aktivna akolica, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god

3 god

3 god

698,40

5%

733,32

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 995 dodaje se redni broj 995a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

995a

122406073911

Naslon za leđa – aktivna kolica 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Naslon za leđa – aktivna kolica, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

1 god

1 god

1 god

698,40

5%

733,32

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 1005 dodaje se redni broj 1005a sa sljedećim podacima:

                               

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1005a

122409074011

Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije 102

Vassilli

Plasting ortopedija

Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, Vassilli

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

54,02

5%

56,72

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 1005a dodaje se redni broj 1005b sa sljedećim podacima:

                             

»

                                           

RB

Nove šifre
HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv
proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18. godine

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1005b

122409074012

Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije 102

Herdegen SNC

Plasting ortopedija

Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, Herdegen SNC

original prema modelu

1

4

5

NE

kom.

1

3 god.

3 god.

3 god.

54,02

5%

56,72

I

S

SP, LJ

Originalni dio prema kolicima.

                                           

«

Iza rednog broja 1024 dodaje se redni broj 1024a sa sljedećim podacima:

                               

»