Rješenje o razrješenju zamjenika ministra turizma

NN 108/2016 (23.11.2016.), Rješenje o razrješenju zamjenika ministra turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2301

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA MINISTRA TURIZMA

Razrješuje se ROBERT PAULETIĆ dužnosti zamjenika ministra turizma.

Klasa: 080-02/16-02/426

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 17. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.