Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 108/2016 (23.11.2016.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2352

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 106 od 18. studenoga 2016. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 106/16.) u Popisu pomagala iz članka 2., pod rednim brojem: »692« umjesto ISO 9999 šifre: »12201071001« treba stajati ISO 9999 šifra: »122201071001«.

Pod rednim brojem: »692a« umjesto ISO 9999 šifre: »12201071002« treba stajati ISO 9999 šifra: »122201071002«.

Pod rednim brojem: »692b« umjesto ISO 9999 šifre: »12201071003« treba stajati ISO 9999 šifra: »122201071003«.

Pod rednim brojem: »692c« umjesto ISO 9999 šifre: »12201071004« treba stajati ISO 9999 šifra: »122201071004«.

Pod rednim brojem: »692d« umjesto ISO 9999 šifre: »12201071005« treba stajati ISO 9999 šifra: »122201071005«.

Klasa: 025-04/16-01/201

Urbroj: 338-01-01-16-02

Zagreb, 21. studenoga 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Milivoj Novak, dr. med., v. r.