Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti

NN 109/2016 (25.11.2016.), Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2355

Na temelju članka 26. stavka 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. donijela

ODLUKU

O POVEĆANJU NAJNIŽE OSIGURANE SVOTE TEMELJEM UGOVORA O OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

I.

Povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti iz članka 26. stavka 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

II.

Ovom Odlukom zakonodavstvo Republike Hrvatske se usklađuje s Komunikacijom Komisije o Prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (SL L C 210, 11. 6. 2016.).

III.

Najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti iz točke I. ove Odluke određuje se kako slijedi:

1. u slučaju štete zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja do iznosa od 46.739.000,00 kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika

2. u slučaju uništenja ili oštećenja stvari do iznosa od 9.394.000,00 kuna po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenika.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 022-03/16-04/288

Urbroj: 50301-25/18-16-3

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.