Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

NN 110/2016 (30.11.2016.), Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2382

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Razrješuje se mr. sc. MARIJA VUČKOVIĆ dužnosti pomoćnice ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: 080-02/16-02/460

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.