Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

NN 110/2016 (30.11.2016.), Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2387

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA

Imenuje se JOŠKO DORIĆ pomoćnikom ministra unutarnjih poslova.

Klasa: 080-02/16-01/524

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.