Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 110/2016 (30.11.2016.), Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2409

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07, 114/07, 29/12, 56/13 i 24/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

1. Razrješuje se TOMISLAV TOLUŠIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

2. Razrješuje se JURAJ IVANKOVIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Klasa: 080-02/16-02/472

Urbroj: 5030115/1-16-02

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.